Follow
erkan turan
erkan turan
ticaret Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
İlk kez tanı konan kolorektal kanser hastalarının epidemiyolojik özellikleri
E Turan, BM Yalçın, İ Yücel, Ü Mustafa
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 16 (4), 2012
172012
GELENEKSELDEN DİJİTALE MEDYANIN DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE CNNTÜRK VE NTV İNTERNET SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
H ALP, E TURAN
Turkish Studies (Elektronik), 2018
122018
Siyasal partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim beyannamelerinde, dijital teknoloji ve inovasyon politikalarının karşılaştırmalı analizi
H Alp, E Turan
Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (23), 1068-1077, 2018
112018
COVID-19 ile İlgili Haberlerde Bilginin Yeniden Üretilmesi Sürecinin İnfodemik Açıdan Analizi.
EB Sarıoğlu, E Turan
Electronic Turkish Studies 15 (6), 2020
92020
Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel koşulların ergonomik yönden değerlendirilmesi
E Turan, M Turan
Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları Halkla İlişkiler Bölümü 622, 1998
91998
Türkiyede televizyon ana haber bültenlerinde gündem oluşturma süreçleri
E Turan
72004
Lise son sınıf öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentileri-Ankara Haymana ilçesi örneği
E Turan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri …, 2007
52007
65 YAfi ÜSTÜ HASTALARDA DEPRESYONUN SOSYODEMOGRAF‹ K ÖZELL‹ KLER‹ VE VASKÜLER HASTALIKLARLA‹ L‹ fiK‹ S‹; RETROSPEKT‹ FB‹ R KAYIT TARAMA ÇALIfiMASI
B Baskak, SÇ Baskak, T Özel, E Turan
Kriz Dergisi 13 (2), 11-19, 2005
52005
Popüler kültürde şiddet olgusu üzerinden Recep İvedik 5 filminin analizi
H Alp, E Turan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 28-40, 2019
22019
The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients
E Turan, BM Yanlış, İ Yücel, M Ünal
Turkish Journal of Family Practice 16 (4), 169-177, 2012
22012
Sosyal Medyada Prime Time: Bireylerin Paylaşımları Üzerine Bir Analiz
EB SARIOĞLU, E TURAN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (5), 3207-3228, 2020
12020
Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
H Alp, E Turan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 242-251, 2019
12019
2005-2008 yılları arasında OMÜ Tıp Fakültesi'nden tanı alan kolorektal kanserli hastalarda sosyodemografik ve klinik özellikler ile risk faktörlerinin değerlendirilmesi
E Turan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakultesi, 2009
12009
TEKNOLOJİK DETERMİNİZM ELEŞTİRİSİ VE GAZETECİLİK ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ANALİZ
E TURAN
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 8 …, 2021
2021
Sosyal Medyada Prime Time: Bireylerin Paylaşımları Üzerine Bir Analiz.
E Başak SARIOĞLU, E TURAN
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches/İnsan ve Toplum …, 2020
2020
SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
ALP Hakan, E TURAN
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 …, 2018
2018
DEĞİŞEN HABERCİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA İZLEYİCİ MESAJLARININ HABERE YANSIMASI-ÖRNEK ÇALIŞMA: FOX TV VE A HABER ÖRNEĞİ
H ALP, E TURAN
Turkish Studies (Elektronik), 2018
2018
Kıbrıs Konuşuyor-Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler
E TURAN
Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 95-96, 2016
2016
The Socio-Demographic Characteristics of Depression and It’s Relationship With Vascular Diseases Among 65 Plus Patients; A Retrospective Record Control Study
B BASKAK, T ÖZEL, E TURAN
Kriz Dergisi 13 (2), 11-19, 2005
2005
Neriman Hasanzadenin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği
E Turan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20