Serkan Budak
Serkan Budak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Palyatif bakım alan PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) ve NG (Nazogastrik)’li hastalara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi
S Budak
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.