Follow
Esma Yürük
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Devlet Ana Kapıları Üzerine İnceleme: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler
E Yürük, N Öztaş
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
102017
E-Devlet Ana Kapılarında Sunulan Hizmetler Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri
E Yürük
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2017
62017
Eskişehir’in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri
U Sadioğlu, E Yürük
İdealkent 11 (Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı), 1049-1072, 2020
32020
Eskişehir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Porsuk 1-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Örneği
U Sadioğlu, E Yürük
İDEALKENT 13 (37), 2022
2022
Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
Y Bulut, V Eren, S Karakaya, A AYDIN
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5