Kaya Yilmaz
Kaya Yilmaz
Social Studies Education, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences
K Yilmaz
European journal of education 48 (2), 311-325, 2013
23572013
Constructivism: Its theoretical underpinnings, variations, and implications for classroom instruction
K Yilmaz
Educational horizons 86 (3), 161-172, 2008
3712008
The cognitive perspective on learning: Its theoretical underpinnings and implications for classroom practices
K Yilmaz
The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 84 …, 2011
2982011
Historical empathy and its implications for classroom practices in schools
K Yilmaz
The History Teacher 40 (3), 331-337, 2007
1412007
Social studies teachers' views of learner‐centered instruction
K Yilmaz
European journal of teacher education 31 (1), 35-53, 2008
952008
A vision of history teaching and learning: Thoughts on history education in secondary schools
K Yilmaz
The High School Journal, 37-46, 2008
922008
Social studies teachers' conceptions of history: Calling on historiography
K Yilmaz
The Journal of Educational Research 101 (3), 158-176, 2008
842008
Democracy through learner-centered education: A Turkish perspective
K Yilmaz
International Review of Education 55 (1), 21-37, 2009
652009
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 21-39, 2011
602011
İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
K YILMAZ, F TEPEBAŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 157-177, 2011
572011
Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretmen adaylarının görüşleri
K YILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31-53, 2009
352009
Kavramlara Genel Bir Bakış: Kavramların ve Kavram Haritalarının Pedagojik Açıdan İncelenmesi.
K Yilmaz, R Çolak
Journal of Graduate School of Social Sciences 15 (1), 2011
342011
Postmodernism and its challenge to the discipline of history: Implications for history education
K Yilmaz
Educational Philosophy and Theory 42 (7), 779-795, 2010
342010
Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: öğretim elemanlarının görüşleri
K YILMAZ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (4), 839-867, 2010
312010
İlköğretim öğrencilerinin vatandaşlık eğitimi ile ilgili temel kavramlara ilişkin algılarının incelenmesi
K Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 453-463, 2013
302013
Sosyal bilgiler öğretiminde kavram haritaları kullanımının öğrencilerin tutum, akademik başarı ve bilgilerinin kalıcılık düzeylerine etkisi
K YILMAZ, R Çolak
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 1 (1), 1-16, 2012
262012
Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi.
K Yılmaz, F Koca
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (3), 2012
252012
İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 34-50, 2011
232011
Learning social studies via objects in museums: Investigation into Turkish elementary school students' lived experiences
K Yilmaz, N Filiz, A Yilmaz
British Educational Research Journal 39 (6), 979-1001, 2013
222013
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’ye komşu ülkelere ilişkin algıları
K YILMAZ, Ö YİĞİT
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 318-334, 2010
222010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20