Kaya Yilmaz
Kaya Yilmaz
Social Studies Education, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences
K Yilmaz
European journal of education 48 (2), 311-325, 2013
17752013
Constructivism: Its theoretical underpinnings, variations, and implications for classroom instruction
K Yilmaz
Educational horizons 86 (3), 161-172, 2008
3252008
The cognitive perspective on learning: Its theoretical underpinnings and implications for classroom practices
K Yilmaz
The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 84 …, 2011
2442011
Historical empathy and its implications for classroom practices in schools
K Yilmaz
The History Teacher 40 (3), 331-337, 2007
1112007
Social studies teachers' views of learner‐centered instruction
K Yilmaz
European journal of teacher education 31 (1), 35-53, 2008
822008
A vision of history teaching and learning: Thoughts on history education in secondary schools
K Yilmaz
The High School Journal, 37-46, 2008
802008
Social studies teachers' conceptions of history: Calling on historiography
K Yilmaz
The Journal of Educational Research 101 (3), 158-176, 2008
742008
Democracy through learner-centered education: A Turkish perspective
K Yilmaz
International Review of Education 55 (1), 21-37, 2009
592009
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 21-39, 2011
502011
İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
K YILMAZ, F TEPEBAŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 157-177, 2011
492011
Postmodernism and its challenge to the discipline of history: Implications for history education
K Yilmaz
Educational Philosophy and Theory 42 (7), 779-795, 2010
332010
Kavramlara genel bir bakış: Kavramların ve kavram haritalarının pedagojik açıdan incelenmesi
K Yılmaz, R Çolak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1), 185-204, 2011
272011
İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 34-50, 2011
222011
İlköğretim öğrencilerinin vatandaşlık eğitimi ile ilgili temel kavramlara ilişkin algılarının incelenmesi
K Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 453-463, 2013
212013
Sosyal bilgiler öğretiminde kavram haritaları kullanımının öğrencilerin tutum, akademik başarı ve bilgilerinin kalıcılık düzeylerine etkisi
K YILMAZ, R Çolak
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 1 (1), 1-16, 2012
212012
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’ye komşu ülkelere ilişkin algıları
K YILMAZ, Ö YİĞİT
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 318-334, 2010
212010
Learning social studies via objects in museums: Investigation into Turkish elementary school students' lived experiences
K Yilmaz, N Filiz, A Yilmaz
British Educational Research Journal 39 (6), 979-1001, 2013
192013
Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi.
K Yılmaz, F Koca
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (3), 2012
152012
Tartışmalı Ve Tabu Konuların İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri/Investıgatıon Into Controversıal Issues And Taboo Topıcs: Socıal Studıes Teachers' Perspectıves
K Yılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 201-225, 2012
152012
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
M Şeker, K YILMAZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (1), 251-266, 2011
152011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20