Follow
Kaya Yilmaz
Kaya Yilmaz
Social Studies Education, Sivas Cumhuriyet University
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences
K Yilmaz
European journal of education 48 (2), 311-325, 2013
42352013
Constructivism: Its theoretical underpinnings, variations, and implications for classroom instruction
K Yilmaz
Educational horizons 86 (3), 161-172, 2008
5492008
The cognitive perspective on learning: Its theoretical underpinnings and implications for classroom practices
K Yilmaz
The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 84 …, 2011
5232011
Historical empathy and its implications for classroom practices in schools
K Yilmaz
The History Teacher 40 (3), 331-337, 2007
2332007
Hydrotherapy for Rett syndrome
G Bumin, M Uyanik, K Yilmaz, H Kayihan, M Topçu
Journal of rehabilitation medicine 35 (1), 2003
1432003
Social studies teachers' conceptions of history: Calling on historiography
K Yilmaz
The Journal of Educational Research 101 (3), 158-176, 2008
1312008
İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
K Yılmaz, F Tepebaş
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 157-177, 2011
1282011
Social studies teachers' views of learner‐centered instruction
K Yilmaz
European journal of teacher education 31 (1), 35-53, 2008
1262008
A vision of history teaching and learning: Thoughts on history education in secondary schools
K Yilmaz
The high school journal, 37-46, 2008
1252008
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 21-39, 2011
1112011
Democracy through learner-centered education: A Turkish perspective
K Yilmaz
International Review of Education 55, 21-37, 2009
832009
Kavramlara Genel Bir Bakış: Kavramların ve Kavram Haritalarının Pedagojik Açıdan İncelenmesi.
K Yilmaz, R Çolak
Journal of Graduate School of Social Sciences 15 (1), 2011
632011
Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma
K Yılmaz, T Şahin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 …, 2016
602016
İlköğretim öğrencilerinin vatandaşlık eğitimi ile ilgili temel kavramlara ilişkin algılarının incelenmesi
K Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 453-463, 2013
552013
Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretmen adaylarının görüşleri
K YILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31-53, 2009
542009
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları
K Yılmaz, M Kaya
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (6), 73-95, 2011
52*2011
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
K Yılmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (4), 839-867, 2010
522010
İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 3 (11), 34-50, 2011
462011
Tarihsel empati üzerine nitel bir araştırma: Tarih öğretmenlerinin algı, görüş ve deneyimlerinin incelenmesi.
K Yılmaz, F Koca
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (3), 2012
452012
Postmodernism and its challenge to the discipline of history: Implications for history education
K Yilmaz
Educational Philosophy and Theory 42 (7), 779-795, 2010
452010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20