Tansel TEPE
Tansel TEPE
Turkish Airlines
thy.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: sanal gerçeklik uygulamaları
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS …, 2016
232016
Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyimlere İlişkin Kullanıcı Görüşleri
D Kaleci, T Tepe, H Tüzün
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21 (3), 669-689, 2017
162017
Mobile technologies and augmented reality in open education
G Kurubacak, H Altinpulluk
Igi Global, 2017
152017
Adapting a residential course to web-based blended learning
B Özmen, T Tepe, H Tüzün
Eurasian Journal of Educational Research 75, 115-136, 2018
8*2018
Adapting a residential course to web-based blended learning
B Ozmen, T Tansel, H Tuzun
Eurasian Journal of Educational Research 18 (75), 115-136, 2018
72018
Evaluating Computer Games for the Professional Development of Teachers: The Case of Atlantis Remixed
H Tüzün, T Tepe, T Guler, F Ozer
International Journal of Virtual and Augmented Reality 1 (2), 60-76, 2017
42017
Design, Development, and Marketing Process of Video Games
D Kaleci, T Tepe
Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education, 306-320, 2017
4*2017
Integration of virtual reality fire drill application into authentic learning environments
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
World Journal on Educational Technology: Current Issues 10 (4), 72-78, 2018
32018
Genel Kimya Dersinin WebQuest ve Wiki Uygulamaları Desteğiyle İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri
T TEPE
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
32013
Virtual reality applications in education
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 2018
22018
Virtual Reality Applications in Education
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 2018
22018
Virtual Reality Applications in Education.
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 2018
22018
BAŞA TAKILAN GÖRÜNTÜLEYİCİLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARININ ÖĞRENME VE BURADALIK ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
T Tepe
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
1*2019
Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its’ Effectiveness
T Tepe, N Işık, K Ay, M Erdem
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (3), 134-164, 2016
12016
SANAL GERÇEKLİK ÖĞRENME ORTAMLARI İÇİN ALTERNATİF BİR ÖĞRETİM TASARIMI ÇERÇEVESİ
T Tepe
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND …, 2021
2021
FARKLI WEB 2.0 ARAÇLARI KULLANIMININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK VE BİT KULLANIM YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
T Tepe, T Çelik
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND …, 2021
2021
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 ARAÇLARI KULLANMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
T Tepe, T Çelik
5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 264-273, 2021
2021
Çocukların eğitim sürecinde ve etkili iletişim becerilerinin gelişiminde dijital oyunların rolü
D Simge Deniz, T Tepe
Çocuk-Oyun-Oyuncak Temalı Çalışmalar, 189-219, 2021
2021
Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları ile Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
MB Uçar, T Tepe
11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamları Kullanılarak Tasarlanan Eğitsel İçerikli Etkinlikler Üzerine Öğrenci Görüşleri
D Kaleci, T Tepe, H Tüzün
4th International Eurasian Educational Research Congress, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20