Selçuk Beşir DEMİR
Title
Cited by
Cited by
Year
Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları
JW Creswell
Eğiten Kitap, 2016
6212016
Nitel araştırma yöntemleri
JW Creswell
Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni içinde, 69-110, 2013
6052013
Predatory journals: Who publishes in them and why?
SB Demir
Journal of Informetrics 12 (4), 1296-1311, 2018
1212018
Nitel arastirma ve degerlendirme yontemleri
MQ Patton
Qualitative research and evaluation methods].(Trans. Eds. M. Butun & SB …, 2014
472014
A Convergent Parallel Mixed-Methods Study of Controversial Issues in Social Studies Classes: A Clash of Ideologies.
SB Demir, N Pismek
Educational Sciences: Theory and Practice 18 (1), 119-149, 2018
412018
SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
AGSB DEMİR, H AKENGİN
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 26-40, 2010
412010
4+ 4+ 4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ’NİN YANSIMALARI: BEŞİNCİ SINIFLARDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
SB Demi̇r, S DOĞAN, MA PINAR
Turkish Studies (Elektronik) 8 (9 a), 1081-1098, 2013
382013
Hikâyelerle sosyal bilgiler öğretimi
SB Demir, H Akengin
Pegem Akademi, 2014
352014
Nitel araştırma yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B)
JW Creswell
Ankara: Siyasal Kitap, 2014
322014
Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi.
Y Karadeniz, S Beşir Demir
Ondokuz Mayis University Journal of Education 29 (2), 2010
312010
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alan sınavına yönelik görüşlerinin incelenmesi
S DEMİR, K BÜTÜNER
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2014
282014
Nvivo ile nitel veri analizi
P Bazeley, K Jackson, A Bakla, SB Demir
Anı Yayınları, 2015
252015
4+ 4+ 4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi.
S Doğan, SB Demir, MA PINAR
İlkogretim Online 13 (2), 2014
242014
Developing valid and reliable map literacy scale
KOÇ Hakan, SB Demir
Review of International Geographical Education Online 4 (2), 120-137, 2014
242014
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİNE KARŞI TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
A YILMAZER, SB DEMİR
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
222014
COĞRAFYA DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
SB Demir, KOÇ Hakan
Turkish Studies (Elektronik) 8 (8), 1765-1777, 2013
222013
Scholarly databases under scrutiny
SB Demir
Journal of Librarianship and Information Science 52 (1), 150-160, 2020
212020
Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni
JW Creswell, NA Yöntemleri
Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, çev. edt.), Ankara: Siyasal Yayıncılık, 2013
212013
Syrian refugees minors in Turkey. Why and how are they discriminated against and ostracized?
SB Demir, V Ozgul
Child Indicators Research 12 (6), 1989-2011, 2019
202019
Pros and cons of the new financial support policy for Turkish researchers
SB Demir
Scientometrics 116 (3), 2053-2068, 2018
182018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20