Takip et
Oguz Basol
Oguz Basol
Department of Labor Economics and Industrial Relations, Kirklareli University
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
X VE Y KUŞAĞI: ÇALIŞMANIN ANLAMINDA BİR DEĞİŞME VAR MI?
GÇ AYDIN, O Başol
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (4), 1-15, 2014
2392014
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
O Başol, AGS DURSUN, S Aytaç
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (4), 7-22, 2011
562011
Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen unsurların tespitine yönelik bir araştırma: Bireysel değerler
O Başol, E Bilge, Ş Kuzgun
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 2 (2), 57-68, 2012
542012
Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi
MF Çömlekçi, O Başol
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 173-188, 2019
502019
İş stresi ve çalışma yaşamı kalitesi algısının yansımaları: Satış temsilcileri üzerine bir araştırma
İ Dülgeroğlu, O Başol
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2017
292017
Girişimci Kadın Ve Erkeklerin Başarı Algısındaki Farklılıklar: Küçük Olçekli Işletmelerde Bursa Ili Orneği
O Başol
PQDT-Global, 2010
282010
Sosyal medya haberlerine güven ve kullanıcı teyit alışkanlıkları üzerine bir inceleme
M Çömlekçi, O Başol
İleti-ş-im, 2019
272019
ÖRGÜTLERDE OLUMSUZ DURUMLARIN İFŞA EDİLMESİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLİŞKİSİ
O Başol, I Karatuna
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (2), 153-170, 2015
232015
Classic or Modern? Enhancement of Job Satisfaction Scale for Green Job Workers
O Başol
Management 11 (2), 103-122, 2016
222016
Hasta güvenliği kültürü: Bursa’da özel bir hastane uygulama örneği
S Özmen, O Başol
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı 28 …, 2010
212010
Vergi algısı üzerine bir alan araştırması: Kırklareli ilinde yaşayan insanların vergi algısı
A Akıncı, O Başol
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43, 170179, 2015
202015
OECD ülkelerinde yaşam tatmini üzerine bir değerlendirme
O Başol
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 71-86, 2018
192018
Entrepreneurial Self-Efficacy of University Students: A Cross-Cultural Study.
O BAŞOL, I KARATUNA
Management (18544223) 12 (1), 2017
192017
How does the digital economy and society index (DESI) affect labor market indicators in EU countries?
O Başol, EC Yalçın
Human Systems Management 40 (4), 503-512, 2021
182021
Job satisfaction of part-time vs. full-time workers in Turkey: the effect of income and work status satisfaction
I Karatuna, O Basol
International Journal of Value Chain Management 8 (1), 58-72, 2017
162017
Alışveriş merkezi çalışanlarının çalışma koşullarının insan onuruna yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi: Nitel bir inceleme
O Başol, O Saruhan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 122-147, 2018
132018
ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ İLE ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ALGISI İLİŞKİSİ
O Başol, Y Sağlam, NN ÇAKIR
Toplum ve Sosyal Hizmet 29 (2), 71-97, 2018
132018
Vakıf ve devlet meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer değerlerinin karşılaştırılması
O Başol, EC Duyan, H Etçi
EJOVOC, 2015
122015
Mediating role of loneliness and organizational conflict between work overload and turnover intention
S Aytaç, O Basol
Congress of the International Ergonomics Association, 291-301, 2018
112018
Genç tüketicilerin yeşil tüketim davranışı: Uluslararası algı farklılıkları
İ Dülgeroğlu, O Başol, R Öztürk Başol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 1-16, 2016
112016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20