Oguz Basol
Oguz Basol
Department of Labor Economics and Industrial Relations, Kirklareli University
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı?
O Başol, G Çetin Aydın
Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014
1442014
Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen unsurların tespitine yönelik bir araştırma: Bireysel değerler
O Başol, E Bilge, Ş Kuzgun
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 2 (2), 57-68, 2012
472012
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
O Başol, S Dursun, S Aytaç
" İş-Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2011
462011
Girişimci kadın ve erkeklerin başarı algısındaki farklılıklar: Küçük ölçekli işletmelerde Bursa ili örneği
O Başol
222010
ÖRGÜTLERDE OLUMSUZ DURUMLARIN İFŞA EDİLMESİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLİŞKİSİ.
O Başol, I Karatuna
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 37 (2), 2015
202015
Hasta güvenliği kültürü: Bursa’da özel bir hastane uygulama örneği
S Özmen, O Başol
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı 28 …, 2010
182010
İş stresi ve çalışma yaşamı kalitesi algısının yansımaları: satış temsilcileri üzerine bir araştırma
İ Dülgeroğlu, O Başol
Business and Economics Research Journal 8 (2), 293-304, 2017
172017
Classic or Modern? Enhancement of Job Satisfaction Scale for Green Job Workers
O Başol
Management 11 (2), 103-122, 2016
172016
Sosyal medya haberlerine güven ve kullanıcı teyit alışkanlıkları üzerine bir inceleme
MF Çömlekçi, O Başol
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 55-77, 2019
142019
Job satisfaction of part-time vs. full-time workers in Turkey: the effect of income and work status satisfaction
I Karatuna, O Basol
International Journal of Value Chain Management 8 (1), 58-72, 2017
142017
OECD ÜLKELERİNDE YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
O Başol
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 20 (3), 2018
122018
Entrepreneurial Self-Efficacy of University Students: A Cross-Cultural Study.
O BAŞOL, I KARATUNA
Management (18544223) 12 (1), 2017
112017
Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi
MF Çömlekçi, O Başol
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 173-188, 2019
102019
Genç tüketicilerin yeşil tüketim davranışı: Uluslararası algı farklılıkları
İ Dülgeroğlu, O Başol, R Öztürk Başol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 1-16, 2016
102016
Vakıf ve devlet meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer değerlerinin karşılaştırılması
O Başol, EC Duyan, H Etçi
EJOVOC, 2015
102015
Vergi algısı üzerine bir alan araştırması: Kırklareli ilinde yaşayan insanların vergi algısı
A Akıncı, O Başol
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43, 170179, 2015
92015
X VE Y KUŞAĞI: ÇALIŞMANIN ANLAMINDA BİR DEĞİŞME VAR MI?
GÇ AYDIN, O BAŞOL
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (4), 1-15, 2014
92014
Mediating role of loneliness and organizational conflict between work overload and turnover intention
S Aytaç, O Basol
Congress of the International Ergonomics Association, 291-301, 2018
72018
Yeşil İşler: Sürdürülebilir Girişimlerde İnsan Onuruna Yakışır İşler ve Düşük Karbon Ekonomisi
O Başol
Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2013
62013
Alışveriş merkezi çalışanlarının çalışma koşullarının insan onuruna yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi: Nitel bir inceleme
O BAŞOL, O SARUHAN
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 122-147, 2018
52018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20