Follow
Mehmet YILDIRIM
Mehmet YILDIRIM
Doç. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at bozok.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The participation of university students in physical activities based on sport and the effect of the students' quality of life on academic achievement and socialisation (Sample …
M Yıldırım, C Bayrak
HU Journal of Education doi 10, 2019
43*2019
Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
M YILDIRIM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 41-51, 2017
172017
Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi
M Yıldırım, E Araç Ilgar, S Uslu
Electronic Turkish Studies 13 (27), 1712-1727, 2018
122018
Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması.
M Yıldırım
Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 …, 2017
112017
Spor Bilimlerinde Çocuklarda Motor Gelişim
H Gümüşdağ, M YILDIRIM
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
82018
2018 Dünya Kupasında Müsabakaları Kazanan ve Kaybeden Takımların Bazı Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması
O GÜRKAN, BB CİHAN, M YILDIRIM, H GÜMÜŞDAĞ
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 426-436, 2019
72019
Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi
M YILDIRIM
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2007
62007
Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği)
M YILDIRIM, O CEYLAN
The Journal of International Social Research 11 (55), 734-746, 2018
5*2018
Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
M Yıldırım
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (50), 1046-1057, 2017
52017
The Analysis of Test Anxiety Among Students at School of Physical Education and Sports in Terms of Demographic Variables
Ç Caz, O Çoban, M YILDIRIM
Journal of Education and Learning 8 (1), 214-219, 2019
42019
Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students
M YILDIRIM
Asian Journal of Education and Training 4 (4), 347-355, 2018
42018
Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
M YILDIRIM
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 1-15, 2017
42017
Analysis of Socialization Situations via Sport-based Physical Activity among Students at a School of Physical Education and Sports
M YILDIRIM, Ç Caz
European Journal of Educational Research 7 (4), 999-1010, 2018
32018
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılım düzeylerinin demografik özelliklerine göre belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği).
M Yıldırım, C Bayrak
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 54, 310-330, 2017
32017
The Analysis of Athletes Levels of Coronavirus-19 Phobia
M YILDIRIM, O ÇOBAN, E BAYKAN, O GÜRKAN
International Journal of Sport Culture and Science 9 (1), 104-116, 2021
22021
The Analysis of Football Players Percentages of Shot on Target and Levels of Self-Confidence in Different Leagues
O Çoban, E Baykan, O Gürkan, M YILDIRIM
African Educational Research Journal 8 (3), 586-596, 2020
22020
The Analysis of Students' Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables.
M Yildirim, O Çoban
Journal of Education and Training Studies 7 (3), 50-57, 2019
22019
Evaluation of Health Promotive and Protective Behaviors in Terms of Different Qualities: A Study on Physical Education Teachers.
Ç Caz, M Yildirim
World Journal of Education 9 (1), 64-69, 2019
22019
Examination of The Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students
M YILDIRIM, O Çoban
Asian Journal of Education and Training 4 (4), 380-390, 2018
22018
Spor tesislerinden yararlanan kişilerin tesislerden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği)
M YILDIRIM
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25), 342-360, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20