Follow
Zeliha Yazıcı
Title
Cited by
Cited by
Year
How bilingual is bilingual? Mother-tongue proficiency and learning through a second language
Z Yazici, B Genc Ilter, P Glover
International Journal of Early Years Education 18 (3), 259-268, 2010
672010
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
Gönen, Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
572010
Yazıcı, E
A Kandır, M Can Yaşar, G İnal
Uyanık, Ö. ve Yazıcı, 5-7, 2012
452012
Trends in pre-school enrolment in Turkey: Unequal access and differential consequences
O Agirdag, Z Yazici, S Sierens
Comparative Education 51 (4), 537-554, 2015
342015
Yazıcı, ZG (2014)
ZF Temel, H Bekir
Erken çocuklukta dil edinimi 1, 0
26
Yazıcı, Z. ve Dere, H.(2003)
E Ömeroğlu
Okul öncesi eğitim kurumlarında ebeveynin eğitime katılımı. M. Sevinç (Ed …, 0
17
Erken Çocukluk Döneminde Anaokulu ve Anasınıflarında İki Dilli Eğitim Uygulamaları ve Deneyimleri Üzerine Öğretmen Görüşleri
BG ÇETİNTAŞ, Z YAZICI
Mediterranean Journal of Humanities, vol.VI, pp.174-187, 6, 174-187, 2016
162016
Ebeveynlerin sosyal sorun çözme yönelimi ile çocukların benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
E Sarıca
Akdeniz Üniversitesi, 2013
152013
Erken okuryazarlık becerilerinin tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri ve kapsamı
B AKMAN, F TURAN, Z TEMEL, G AKOĞLU, H BEKİR, M SAÇKES, ...
Hedef Cs, 2017
142017
Yazıcı, Z. & Dere, H.(2003)
E Ömeroğlu
Okul öncesi eğitim kurumlarında ebeveynin eğitime katılımı. In. M. Sevinç …, 0
14
Yazıcı, E., Uyanık, Ö. & Yazıcı, Z.(2012)
A Kandır, M Can Yaşar, G İnal
Etkinliklerle bilim eğitimi, 0
14
Almanya ve Türkiye'de Anaokuluna Devam Eden 60-76 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Gelişimi ile Okuma Olgunluğu Arasındaki ılişkinin ıncelenmesi [Investigation of …
Z Yazıcı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1999
131999
Yazıcı, Z
E Ömeroğlu
Dere, H, 440-446, 2003
122003
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Temelli Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği
T Taştepe, AM Başbay, Z Yazıcı
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016
112016
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan, DE ANGIN, Z YAZICI, MO KAÇAN, M KANAK, MY KILIÇGÜN, ...
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
102015
Okul öncesi eğitiminin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi
Z Yazici
Milli Eğitim Dergisi 155, 2002
82002
How bilingual is bilingual
Z Yazici, GI Binnur, P Glover
Mother tongue, 2010
72010
Yazıcı, Z.(2013). Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileriyle çocukların benlik algısı arasındaki ilişki
E Sarıca
Aced Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. 1 (1), 91-103, 0
7
Relationship between family enviroment perception of parents and children’s self concept perception
Z Yazıcı, T Taşkın
International Journal of Human Sciences 10, 98-112, 2013
62013
5 7 Yaş Çocukları İçin Etkinliklerle Bilim Eğitimi
A KANDIR, M CAN YAŞAR, G İNAL KIZILTEPE, E YAZICI, Ö UYANIK, ...
Efil Yayınevi, Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 2, Ankara., 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20