Follow
Burcu Yağcıoğlu
Burcu Yağcıoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
Verified email at deu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk ve İsviçre Hukukunda ceza koşulu
B Yağcioğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
182019
Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları
B Yağcıoğlu
DE Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C 19, 1207-1270, 0
6
Akıl Hastalığının Evlilikteki Etkilerine Genel Bir Bakış
B YAĞCIOĞLU
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (2), 933-998, 2021
42021
Avrupa sözleşmeler hukuku ve Türk hukuku'nda ifa ve ifa etmeme
D Özdamar, B Yağcıoğlu, ÖO Meral
Seçkin, 2020
22020
Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4
D Özdamar, F Kayış, B Yağcıoğlu, A Akgün
Baskı, Ankara, 2017
22017
Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri
B YAĞCIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (1), 193-250, 2014
22014
Kazandırıcı zamanaşımı
B Yağcıoğlu
Adalet Yayınevi, 2014
22014
TÜRK MEDENİ KANUNU m. 722 vd. İLE KADASTRO KANUNU m. 19/II HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MUHDESAT KAVRAMI VE MUHDESATI OLUŞTURAN KİŞİNİN HUKUKİ TALEPLERİ
B YAĞCIOĞLU
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 423-481, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8