Ayse YAYLA
Ayse YAYLA
Elektronik Haberleşme Programı, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarinin Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği
N Tektaş, A Yayla, AGA Sarıkaş, AGZ Polat, M Tektaş, ÖGNÖ Ceviz
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (6), 310-318, 2016
242016
Web based real time remote laboratory with LabVIEW access for analog and digital communication courses
A Yayla, A Aynur
IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering 8 (2), 671-681, 2008
132008
Konuşma sesi bozukluklarının düzeltilmesine yönelik eğitim platformu tasarımı
AK Ayça, A SARIKAŞ, A Yayla
Bilişim Teknolojileri Dergisi 10 (3), 241-246, 2017
52017
A LabVIEW-Based Remotely Controllable and Accesible Laboratory Platform for Communication Systems II Lecture Experiments
A Aynur, A YAYLA, B Erder
Gazi University Journal of Science 27 (3), 965-977, 2014
32014
Web Based Real Time Laboratory Applications of Analog and Digital Communication Courses with LabVIEW Access
A Akar, A Yayla
Modeling, Programming and Simulations Using LabVIEW™ Software, 2011
32011
Development of a remote laboratory for an electronic circuit design and analysis course with increased accessibility by using speech recognition technology
A Yayla, H Korkmaz, A Buldu, A Sarikas
Computer Applications in Engineering Education, 2020
22020
Fiber optic training program with intensive experiments using both real laboratory and simulation environments
S Aydın, A Sarıkaş, A Ak, A Yayla, U Kesen, B Oral
Computer Applications in Engineering Education 27 (6), 1419-1428, 2019
12019
An interactive web-based circuit design and analysis interface for disabled students by using speech recognition technology
A Yayla, H Korkmaz, A Buldu
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1676-1682, 2017
12017
UZAKTAN ERİŞİMLİ MİKRODENETLEYİCİ LABORATUVARI
AGA Sarıkaş, AGA Yayla
12017
A Cross Platform Mobile Application Development for Voice and Remote Control of Programmable Instruments
ECE Burak, A YAYLA, H KORKMAZ
2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), 1-5, 2020
2020
Development of a remote laboratory for an electronic circuit design and analysis course with increased accessibility by using speech recognition technology
COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, 2020
2020
Poster: A Mobile Application for Voice and Remote Control of Programmable Instruments
B Ece, A Yayla, H Korkmaz
International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation …, 2018
2018
IMPACT OF ADVERTISEMENTS IN SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOUR OF ASSOCIATE STUDENTS
RAA Sarıkaş, INÖ Ceviz, M Tektaş, RAA Yayla, APDN Tektaş, RAZ Polat
Journal of Educational & Instructional Studies in the World 6 (4), 2016
2016
A SURVEY FOR EXAMINATION OF FORMS OF SHOPPING BEHAVIOUR: A CASE STUDY FOR VOCATIONAL SCHOOL
RAZ Polat, M Tektaş, APDN Tektaş, INÖ Ceviz, RAA Sarıkaş, RAA Yayla
Journal of Educational & Instructional Studies in the World 6 (4), 2016
2016
Konuşma Tanıma Teknolojisi Kullanarak Devre Analizi Uygulama Arayüzü
Y Ayşe, K Hayriye, B Ali
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2016
2016
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY OF ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO SOME
N TEKTAŞ, M TEKTAŞ, NÖZ CEVİZ, Z POLAT, A YAYLA, A SARIKAŞ
Fiber Optik Haberleşmenin Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki Yeri
U KESEN, A SARIKAŞ, A YAYLA
Kablosuz Haberleşme Teknolojilerinin Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uygulamaları
A SARIKAŞ, A YAYLA, Z POLAT
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK-EKONOMİK STATÜLERİNİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE ETKİLERİ
AGA Yayla, N Tektaş, ÖGNÖ Ceviz, AGA Sarıkaş, AGZ Polat, M Tektaş
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DÖNEM ARASI YAPTIKLARI STAJIN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
AGZ Polat, AGA Sarıkaş, ÖGNÖ Ceviz, N Tektaş, AGA Yayla, M Tektaş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20