Takip et
Durdane YANAR
Durdane YANAR
Tokat Gazisomanpasa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Acaricidal effects of different plant parts extracts on two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)
I Kadolu
African Journal of Biotechnology 10 (55), 11745-11750, 2011
522011
Control of powdery mildew (Leveillula taurica) on tomato by foliar sprays of liquid potassium silicate (K2SiO3)
Y Yanar, D Yanar, N Gebologlu
African Journal of Biotechnology 10 (16), 3121-3123, 2011
362011
Effect of different organic fertilizers on yield and fruit quality of ndeterminate tomato (Lycopersicon esculentum)
N GEBOLOžLU, Y YANAR, M AYDIN
Scientific Research and Essays 6 (17), 3623-3628, 2011
332011
Ovicidal activity of different plant extracts on two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)(Acari: Tetranychidae)
Y Duuml; rdane, K zzet, G Ayhan
Scientific Research and Essays 6 (14), 3041-3044, 2011
322011
Plant injurious and predatory mite species in apple (Malus communis L.) orchards in Tokat province
D Yanar
The Journal of Agricultural Faculty of Ondokuz Mayis University, Samsun (Turkey), 2005
262005
Tokat ilinde elma (Malus communis L.) bahçelerinde görülen bitki zararlisi ve predatör akar türleri
D Yanar, O Ecevit
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (1), 18-23, 2005
262005
Species composition and seasonal-occurrence of spider mites and their predators in sprayed and unsprayed apple orchards in Tokat, Turkey
D Yanar, O Ecevit
Phytoparasitica 36 (5), 491-501, 2008
232008
Nematicidal activity of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. against root-knot nematodes on tomato grown under natural conditions
I Kepenekci, HD Saglam, E Oksal, D Yanar, Y Yanar
EGYPTIAN SOC BIOLOGICAL CONTROL PESTS, 2017
172017
Antifungal activity of Turkish propolis against Phytophthora species
Y Yusuf, Y Durdane, A Servet
Plant Pathology Journal, 2005
132005
Bazı bitki uçucu yağlarının Acanthoscelides obtectus (Say)(Coleoptera: Bruchidae) üzerindeki fumigant toksisiteleri
T Selimoğlu, A Gökçe, D Yanar
Türkiye entomoloji dergisi 39 (1), 109-118, 2015
122015
Application of entomopathogenic fungi for insect pests control
R Sultana, S Kumar, D Yanar
Journal of Entomology and Zoology Studies 5 (6), 07-13, 2017
92017
Tokat yöresinde domates ekim alanlarında zarar oluşturan domates pas akarı [Aculops lycopersici (Massee)(Acari: Eriophyidae)]
D Yanar, OEİ KADIOĞLU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2008 (2), 1-5, 2008
92008
Study on distribution of Apple mosaic virus in apple orchards in Tokat province
NDK Yılmaz, Y Yanar, I Kadıoğlu, D Yanar
19 Mayıs Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (3), 12-15, 2005
82005
Tokat yöresinde tohumluk patates üretim potansiyeli üzerinde araştırmalar. IV
G Yılmaz, Y Yanar, D Yanar
Ulusal Patates Kongresi Bildirileri Kitabı, Sayfa: Niğde, 2006
72006
Fumigant toxicity of some plant essential oils to Acanthoscelides obtectus (Say)(Coleoptera: Bruchidae)
T SELİMOĞLU, A GÖKÇE, D YANAR
Turkish Journal of Entomology 39 (1), 109-118, 2015
62015
Role of different rootstocks on yield and resistance for Fusarium oxysporium, Verticillium dahliae and Meloidogyne incognita in grafted peppers
N Gebologlu, Y Yanar, D Yanar, F Akyazi, P Çakmak
European journal of horticultural science 76 (2), 41, 2011
62011
Tokat ilinde elma (Malus communis L.) bahçelerinde görülen bitki zararlõsõ ve predatör akar türleri, Ondokuz Mayõs Univ
D Yanar, O Ecevit
Zir. Fak. Derg 20, 2005
62005
Tokat Yöresinde Elma (Malus communis L.) Bahçelerinde Bulunan Faydalı ve Zararlı Akarlar, Populasyon Değişimleri ve Faydalı Akarların Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanakları …
D Yanar, O Ecevit
Doktora tezi. Yiğit, A, Uygun, 2003
62003
The use of predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in the control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) at greenhouse …
D Yanar, N Gebologlu, T Cakar, M Engür
Applied Ecology and Environmental Research 17 (2), 2033-2041, 2019
52019
Tokat İlinde Kayısı (Prunus armeniacaL.) Ağaçlarında Bulunan Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Belirlenmesi1
H ERDOĞAN, D YANAR
International Journal of Agricultural and Natural Sciences 8 (1), 71-75, 2015
52015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20