ARZU ERKOÇ HUT
ARZU ERKOÇ HUT
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili bilgi durumlarına eğitimin etkisi
A Erkoç, F Oran, H Yorulmaz
J Breast Health 7, 101-104, 2011
142011
Genotyping for Cx26 and Cx30 Mutations in Cases with Congenital Hearing Loss
N Evirgen, M Solak, S Dereköy, M Erdoğan, H Yıldız, B Eser, S Arıkan, ...
Genetic testing 12 (2), 253-256, 2008
112008
The effect of training on nursing students’ knowledge about the Breast Self-Examination (BSE)
A Erkoç, F Oran, H Yorulmaz
J Breast Health 7 (2), 101-105, 2011
42011
Sağlık çalışanlarında iğne batması yaralanmaları ve önleyici güvenlik materyalleri
A Erkoç, S Ergüney, A Bayındır Çevik
32012
Hemşirelerin ilaç ampulü kırarken yaralanma sıklığı ve ampul kırıcılara ilişkin görüşleri
A ERKOÇ, TAN Mehtap, B YÜRÜGEN, O Selma, D YAZMACI
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 412-420, 2015
22015
TİP 2 DİYABET HASTALARINDA DİYABET EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL–SOSYAL FAKTÖRLERE ETKİSİ
A ERKOÇ
12015
Huzurevi Sakini Diyabetlilerin Ayak Bakımı Davranışları
A ERKOÇ, B YÜRÜGEN, TAN Mehtap, E ALTAN, İ MALAZGİRTLİ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2), 194-203, 0
1
Effect of repetitive education on cognitive-social factors among type 2 diabetic patients
A Erkoc, M Tan
International Journal of Research in Medical Sciences 5 (6), 2533, 2017
2017
Cam İlaç Ampullerinde Tehlike: Kıymık Şeklinde Cam Parçacıklar
AE Hut, Y BAYIR
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 105-110, 2017
2017
Management of Compliance Problem Due to Fear of Death While Sleeping and Claustrophobia in a Patient with Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome
A Erkoc, S Kayhan, U Sahin
Galenos Yayincilik, 2015
2015
Ağır Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Olguda Klostrofobi ve Uykuda Ölüm Korkusuna Bağlı Yaşanan Tedaviye Uyum Sorununun Çözümü
A Erkoç, S Kayhan, Ü Şahin
Journal of Turkish Sleep Medicine 1, 20-1, 2015
2015
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ
A Erkoç, F Oran, H Yorulmaz
Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 7 (2), 2011
2011
Familial Mediterranean Fever in Turkey and the Importance of Its Training: P93
A Erkoç, B Yürügen, R Ozenc
Internal Medicine Journal 40, 91-92, 2010
2010
P0816 THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL APPROACH TO A PATIENT WHO HAD ANGIOGRAPHY AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCT (AMI)
B Yürügen, A Erkoç
European Journal of Internal Medicine, S265, 2009
2009
P0584 DIABETIC FOOT: CASE PRESENTATION
A Erkoç, B Yürügen
European Journal of Internal Medicine, S193, 2009
2009
Diabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Hastaların Diabetik Ayak Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması
A Erkoç
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005
2005
HUZUREVĠ SAKĠNĠ DĠYABETLĠLERĠN AYAK BAKIMI DAVRANIġLARI
A ERKOÇ, B YÜRÜGEN, M TAN, E ALTAN, Ġ MALAZGĠRTLĠ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 194, 0
HEMŞİRELERİN İLAÇ AMPULÜ KIRARKEN YARALANMA SIKLIĞI VE AMPUL KIRICILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
A ERKOÇ, M TAN, B YÜRÜGEN, S OMAZ, D YAZMACI
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 412, 0
Hemşirelikte İnovatif Bir Çalışma: Medikal Ampul Açıcı
AE HUT
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 20 (1), 57-61, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19