Takip et
Yüksel Kavak
Yüksel Kavak
TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü
tedu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007)
Y Kavak, A Aydın, S Akbaba Altun
Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5, 2007
3482007
Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği (Lifelong learning skills and training faculty members: a project at Hacettepe …
H Soran, B Akkoyunlu, Y Kavak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HU Journal of Education …, 2006
251*2006
Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri
S Akbaşlİ, Y Kavak
Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 1-23, 2008
1272008
Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim
Y Kavak
Pegem Yayınları Ankara, 1997
1131997
Eğitim, istihdam ve işsizlik ilişkileri
Y Kavak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 13, 21-26, 1997
1061997
Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarına yönelik eğitim politika ve uygulamaları (Educational policies and applications of Turkey towards Turkic Republics …
Y Kavak, GA BASKAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 92-103, 2001
932001
2050'ye doğru nüfusbilim ve yönetim: eğitim sistemine bakış
Y Kavak
TÜSİAD / UNFPA, 2010
882010
Türkiye’deki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin PISA 2009 başarılarının değerlendirilmesi
LY Fındık, Y Kavak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 249-273, 2013
702013
İlköğretimde kaynak arayışları
Y Kavak, E Ekinci, F Gökçe
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 11 (11), 309-320, 1997
671997
Türkiye’de yükseköğretimin görünümü ve geleceğe bakış
Y Kavak
Yükseköğrefim ve Bilim Dergisi 1 (2), 55-58, 2011
662011
Algılanan örgütsel destek ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisi: Lise öğretmenleri örnekleminde bir inceleme
H Büyükgöze, Y Kavak
KURAM VE UYGULAMADA E? ITIM YÖNETIMI/EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY …, 2017
592017
Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşıma doğru: Standartlar ve akreditasyon
Y Kavak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19 (19), 313-324, 1999
551999
Türkiye'de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar
Y KAVAK, H ERGEN
Milli Eğitim Dergisi, 8-26, 2007
512007
Eğitimin finansmanı sorunu ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin alternatif stratejiler
Y Kavak, CE Ekinci
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 65-72, 1994
491994
Eğitim Ekonomisi Seçilmiş Yazılar
Y Kavak, B Burgaz
Ankara: PEGEM Yayınları, 1994
40*1994
Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-50) Büyüme Projeksiyonları.
Y Kavak
Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011 …, 2011
362011
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının yeterlikleri ve eğitim ihtiyaçları
Y Kavak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986
361986
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama Esasları ve Kaynak Yükseköğretim Programlarıyla İlgili Gelişmeler
S KOÇAK, Y KAVAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi H.U. Journal of Education 29 …, 2014
352014
Kız çocuklarının mesleki eğitim ve istihdama yönelimleri.
İ Akhun, S Bülbül, İ Bircan, Y Kavak, N Senemoğlu
T.C. Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü., 2000
262000
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yükseköğretim kurumlarının çevreye dönük faaliyetleri
Y Kavak
Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1990
231990
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20