Follow
Ercihan Ülger
Ercihan Ülger
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yüksek öğretiminde uzaktan eğitimin imkânı ve karşılaşılan problemler: Muş alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi örneği
Y Aydın, T Karasu, E Ülger
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (4), 1141-1159, 2021
52021
15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Bestelenen Marş Türü Eserlerin Milli İrade Nöbetlerinde Darbe Karşıtı Bilinç Oluşturmadaki Rolü
E Ülger
32017
Muş yöresi dinî musikisi
E Ülger
İlahiyat Kitap, 2022
22022
Ilahiyat ve Islami Ilimler Fakültelerindeki Nazari ve uygulamalı Türk Din Musikisi Derslerine Yönelik Uzaktan Eğitim Bağlamında Bir Metodoloji Öneri̇sİ
U Alkan
PQDT-Global, 2023
12023
Tekirdağlı eş-Şeyh el-Hâc Hâfız Mehmed Rifʿat’ın “Ebhe’n-Neğamât fî Terennümâti’l-İlâhiyyât” İsimli Güfte Mecmuasında Bulunan İlâhî Formundaki Eserlerle İlgili Bir Değerlendirme
E Ülger, AH Turabi
Marifetname 11 (1), 95-121, 2024
2024
15 Temmuz darbe girişimi üzerine bir bibliyografya denemesi (2016-2018)
G Karaman, M Sağlam Gümüş, A Can
Bartın Üniversitesi, 2021
2021
Düzeltme: 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (2016-2018)
G Karaman, MS Gümüş, A Can
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 119-166, 2021
2021
15 TEMMUZ GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ (2016-2018)
G Karaman, MS Gümüş, A Can
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2), 25-71, 2020
2020
VI. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (10-13 Mayıs 2017 Muş)
T Uğurlu, M Ateş, M Tatlı
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2 (3), 518-548, 2017
2017
An Assessment of the Ilāhī-Form Works in the Lyric Miscellany Named
ET Ülger
Abhā al-Naghamāt fī Tarannumāt al-Ilāhiyyāt” by Tekirdağ-Born al-Shaykh al …, 0
Somuncu Baba
D Zaman
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İcrâ Edilen Kürtçe Mevlidlerin Muş İli’nde Uygulanılışı
E Ülger
Bildiriler Kitabı-III, 113, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12