Follow
Serkan Volkan SARI
Serkan Volkan SARI
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem
B Aydın, SV Sarı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3500-3505, 2011
2852011
Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri
M Şahin, SV Sarı, Ö Özer, SH Er
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 257-270, 2010
1342010
Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü
M Şahin, B Aydın, SV Sarı, S Kaya, H Pala
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 2012
113*2012
Cyber Bullying, Cyber Victimization and Psychological Symptoms: a Study in Adolescents
M Şahin, B Aydin, SV Sarı
Cukurova University Faculty of Education Journal 41 (1), 53-59, 2012
822012
The new face of violence tendency: Cyber bullying perpetrators and their victims
SV Sari, F Camadan
Computers in human behavior 59, 317-326, 2016
542016
Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor
SV Sari
Computers in Human Behavior 54, 555-559, 2016
522016
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-yeterliliklerini Yordamada Umut ve Kontrol Odağının Rolü
SV Sarı, M Şahin
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (1), 2013
442013
Ergenlerde Görülen Zorbalık Eğiliminin Bilişsel Çarpıtmalar ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarla İlişkisi
M Şahin, SV Sarı
Akademik Bakış dergisi 20 (2), 1-8, 2010
302010
Problematic Internet Use and Body Mass Index in University Students
SV Sarı, B Aydın
Eurasian Journal of Educational Research, 135-150, 2014
292014
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz Yeterliklerini Yordamada Umut, Kontrol Odağı ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçiliğin Rolü
SV Sarı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
222011
Parental Acceptance/Involvement, Self-Esteem and Academic Achievement: The Role of Hope as a Mediator
B Aydın, SV Sarı, M Şahin
Cumhuriyet International Journal of Education 3 (4), 2015
212015
Attaining career decision self-efficacy in life: Roles of the meaning in life and the life satisfaction
SV Sari
Current Psychology 38 (5), 1245-1252, 2019
152019
The effect of social networking on the divorce process
B Aydın, SV Sarı, M Sahin
Universal Journal of psychology 6 (1), 1-8, 2018
152018
Mesleki sonuç beklentisinin açıklanması: Öz-aşkınlık, öz-bilinç ve öz-kontrol/öz-yönetim
SV SARI, F KABADAYI, M Şahin
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 7 (48), 2017
132017
Sosyal Bilişsel Öğrenme Teorisine Dayalı Grup Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Araştırma Öz Yeterliklerine Etkisi
SV Sarı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
122014
The role of hope and the meaning in life in explaining subjective well-being
M Şahin, B Aydın, SV Sarı, S Kaya, H Pala
Kastamonu Education Journal 20 (3), 827-836, 2012
122012
Observation of peer bullying in Turkish primary schools according to different variables
M Sahin, SV Sarı
Cypriot Journal of Educational Sciences 5 (4), 258-270, 2011
122011
Basında “Facebook İstismarı” ve Toplumdaki Yansımaları
M Şahin, SV Sarı
Journal of Süleyman Demirel University Institue of Social Sciences Year 1 (9), 2009
11*2009
Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü
M Şahin, SV Sarı, S Duman, U Kerimoğlu, T Kocaman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (43), 2015
102015
What is the role of resilience in predicting cyber bullying perpetrators and their victims?
F Kabadayi, SV Sari
Journal of psychologists and counsellors in schools 28 (1), 102-117, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20