Follow
Selami Sezgin
Title
Cited by
Cited by
Year
Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis
J Yildirim, S Sezgin, N Öcal
Defence and Peace Economics 16 (4), 283-295, 2005
2802005
Country survey X: Defence spending in Turkey
S Sezgin
Defence and Peace Economics 8 (4), 381-409, 1997
1671997
An empirical analysis of turkey's defence‐growth relationships with a multi‐equation model (1956–1994)
S Sezgin
Defence and Peace Economics 12 (1), 69-86, 2001
1612001
The demand for Turkish defence expenditure
S Sezgin, J Yildirim
Defence and Peace Economics 13 (2), 121-128, 2002
1362002
Defence, education and health expenditures in Turkey, 1924-96
J Yildirim, S Sezgin
Journal of peace research 39 (5), 569-580, 2002
1332002
An empirical note on external debt and defence expenditures in Turkey
S Sezgin
Defence and Peace Economics 15 (2), 199-203, 2004
1012004
Military expenditure and employment in Turkey
J Yildirim, S Sezgin
Defence and Peace Economics 14 (2), 129-139, 2003
1012003
Regional underdevelopment and terrorism: the case of south eastern Turkey
M Feridun, S Sezgin
Defence and Peace Economics 19 (3), 225-233, 2008
922008
Democracy and military expenditure: a cross-country evidence
J Yildirim, S Sezgin
Transition Studies Review 12, 93-100, 2005
802005
Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans Esaslı Bütçeleme
E Erüz
XX. Türkiye Maliye Sempozyumu, 23-27, 2005
782005
Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis
J Yıldırım, S Sezgin, N Öcal
Defence and Peace Economics, 2005
712005
The economics of the global defence industry
K Hartley, J Belin
Routledge, 2019
642019
Arming the South
J Brauer, P Dunne
Palgrave Macmillan, 2002
632002
Savunma harcamaları, terörizm ve ekonomi
S Sezgin
Stradigma Aylık Strateji ve Analiz E− Dergisi 5, 1-5, 2003
522003
Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin etkinliği
S Sezgin, T Yıldırım
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (2), 123-140, 2015
402015
A note on defence spending in turkey: New findings
S Sezgin
Defence and Peace Economics 11 (2), 427-435, 2000
392000
Vergi mükelleflerinin davranışları üzerine ampirik bir inceleme: Denizli örneği
H Çoban, S Sezgin
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 776-792, 2004
352004
Handbook on the Economics of Conflict
DL Braddon, K Hartley
Edward Elgar Publishing, 2011
322011
A casual analysis of Turkish defence-growth relationships
S Sezgin
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 55 (2), 2000
292000
Dünya’da Ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakiş
Ş Sezgin, S Sezgin
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (12), 1-19, 2018
282018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20