Follow
Ferdi Sönmez
Ferdi Sönmez
Fenerbahçe Üniversitesi
Verified email at fbu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı
F SÖNMEZ, M Zontul, Ş Bülbül
Journal of BRSA Banking & Financial Markets 9 (1), 9-45, 2015
162015
Anomaly detection using data mining methods in it systems: a decision support application
F Sönmez, M Zontul, O Kaynar, H Tutar
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (4), 1109-1123, 2018
122018
Technology Acceptance of Business Intelligence and Customer Relationship Management Systems within Institutions Operating in Capital Markets
F Sonmez
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8 …, 2018
102018
A Novel Hybrid Approach for Sentiment Classification of Turkish Tweets for GSM Operators
I Yelmen, M Zontul, O Kaynar, F SONMEZ
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 12, 637-645, 2018
72018
Kredi Skorunun Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Karar Ağaçlarının Kullanımı: Bir Model Önerisi
F SÖNMEZ
ABMYO Dergisi 37 (1), 1-22, 2015
72015
An intelligent software model design for estimating deposit banks profitability with soft computing techniques
F SONMEZ, S Bülbül
Neural Network World 25 (3), 319, 2015
62015
Türk bankacılık sektörünün karlılık açısından değerlendirilmesi
F SÖNMEZ
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 91-107, 2013
62013
İdeal Steganografi Senaryosu: Taşıyıcı Resimlerin Kapasitelerinin Hesaplanması, Frekans Tabanlı Steganografide OPA Yöntemi
F Sönmez, F Takaoğlu, O Kaynar
Acta INFOLOGICA 2 (1), 12-21, 2018
32018
Development of A Client / Server Cryptography-Based Secure Messaging System Using RSA Algorithm
F SONMEZ, MK Abbas
Journal of Management Engineering and Information Technology 4 (6), 2-6, 2017
32017
Internet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi ve Türkiye’de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme
Ö Günay, F SÖNMEZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 39 (1), 131-156, 2017
3*2017
Affirmative contributions of mobile devices to distance education
F SONMEZ, V Gülpınar, H Yıldırım
International Conference on Science, Technology, Engineering and Management …, 2014
32014
Mobil cihazların uzaktan eğitime olumlu katkıları
F SÖNMEZ
ABMYO Dergisi,(17), 31-36, 2010
32010
Optimizing Bus Lines in Urban Public Transportation by Cost and Trip Calculation Methods: A Software Model Design
F SONMEZ
International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics …, 2015
22015
In-Memory Veritabanı Sistemlerinde Yapay Zeka Algoritmalarıyla Veri Analizi ve Anomali Tespiti
M Zontul, H Tutar, F SÖNMEZ
Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim 1 (1), 299-308, 2016
12016
Investigation of university websites from technology acceptance model and information architecture perspective: A case study
F Sönmez, U Aydin, ZN Perdahci
Journal of Information Science, 01655515221094436, 2022
2022
Effective Planning of Public Transportation Systems: A Decision Support Application
F Sönmez, N Yorulmaz
International Journal of Computer and Information Engineering 12 (11), 995-1003, 2018
2018
Comparison of Symmetric and Asymmetric Cryptography Algorithms and A Better Solution: Hybrid Algorithm
G Maden, F SÖNMEZ, M Zontul, O Kaynar
International Congress of Science, Education and Technology Research …, 2018
2018
Customer Credit Rating Estimation By Using Machine Learning Methods
SM Metin Zontul, Ferdi Sönmez, Naim Ajlouni, Alaa Ali Hameed, Turkey. Firas ...
APPLIED RESEARCH INTERNATIONAL CONFERENCES (ARICON) 2018, 29-32, 2018
2018
A Comparative Study on Signal processing of Acceleration Time Histories
FS Alaa Ali Hameed, Kaveh Dehghanian, Saed Moghimi, Naim Ajlouni, Firas ...
APPLIED RESEARCH INTERNATIONAL CONFERENCES (ARICON) 2018, 20-28, 2018
2018
Survey of Research on IP-DECT and VOIP Systems Safety and a Novel Counter-Measure Approach
F SONMEZ, B Erol
Journal of Computer Applications Technology and Research 7 (3), 114-121, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20