Kemal Demir
Title
Cited by
Cited by
Year
19. Yüzyılda Osmanlı sanayileşmesi sürecinde kurulan devlet fabrikaları: Bir envanter çalışması
M Kurt, K Kemalettin, Ç Baki, D Kemal
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 245-277, 2016
122016
Türkiye'de Modern Yönetimin Erken Dönemleri: Geç-Osmanlı Döneminde Fabrikalar, Sanayi Mektepleri ve Yabancı Uzmanlar
KD Kurt, M. Baki Çakır
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 154-165, 2016
82016
İşyerinde Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
S Bayraktaroğlu, K Demir
İş ve Meslek Danışmanlığı 1, 466-476, 2011
7*2011
İŞLETMECİLİK TARİHİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ: OSMANLI SANAYİLEŞMESİ VE FABRİKALAR
K Mustafa, K DEMİR
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (2), 114-139, 2015
52015
Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Motivasyon Uygulamaları
M Kurt, B Çakır, K Demir
23. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Muğla, 2015
22015
İşgören Seçiminde İnsan Kaynakları Analitiği (İKA) Yaklaşımının Kullanılması
D Kemal, E Çalık
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 12 (4), 3747 …, 2020
2020
Tarihsel Süreçte “Personel Yönetimi”: Geç Osmanlı Dönemine İlişkin Bir Arşiv Araştırması
K Demir
History Studies 12 (6), 3161-3182., 2020
2020
İnsan kaynakları Analitiği - Modelleme ve Örnek Uygulamalarla
E Çalık, D Kemal
2020
The Emergence of Scientific Management During Late-Ottoman Industrialization
M Kurt, B Çakır, K Demir
MBAcademy International Business Conference, 15-17 April, London, 2016
2016
19. Yüzyılda Osmanlı Devlet Fabrikalarında İnsan Yönetimini Şekillendiren Yasal Çerçeve
M Kurt, B Çakır, K Demir
24. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 29-31 Mayıs 2016, İstanbul, 2016
2016
Tiz Fabrikalar Kurula, İdareciler Buluna : Osmanlı Sanayileşmesi Sürecinde “Modern Yönetim"in İzini Sürmek
M Kurt, B Çakır, K Demir
24. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,29-31 Mayıs 2016, İstanbul, 2016
2016
Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri, Sümerbank (1930-1945) Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme
K Demir
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 171-173, 2016
2016
Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Çalışanların “Şevk ve Gayret”lerini Artırmaya Dönük Uygulamalar
M Kurt, B Çakır, K Demir
History Studies 8 (1), 71-87, 2016
2016
19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Fabrikalarında Yönetici Profili
M Kurt, B Serkan, D Kemal
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Muğla, 2015
2015
Manager Profiles At State-Owned Enterprises During The Late-Ottoman Period: Is The Ottoman Industrialization Really Ottoman?
M Kurt, B Çakır, K Demir
Macrotheme Business and Social Science Research Conference, 5-6 December …, 2014
2014
Management Practises At State-Owned Enterprises During The Late-Ottoman Period: Achieving Employee Motivation
M Kurt, D Kemal, Ç Baki
Multidisiplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing …, 2014
2014
Emergence Of Modern Management During The Late-Ottoman Period: Industrial Plants, Schools And Foreign Managers
M Kurt, D Kemal, Ç Baki
4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and …, 2014
2014
Geç Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim Anlayışı ve Uygulamalarına İlişkin Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Araştırma (1827-1914): İlk Bulgular
M Kurt, D Kemal, Ç Baki
21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, Konya., 2014
2014
İşletmeler ile Gönüllü Kuruluşlar Arasındaki İşbirlikleri
K Demir
Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji 1, 173-196, 2013
2013
Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eşbiçimli midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
S Özdemir, D Kemal, Y Üzeyir
11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20