Hasan bilgehan Makineci
Hasan bilgehan Makineci
Konya Technical University
ktun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation Digital Elevation Model Generated by Synthetic Aperture Radar Data
HB Makineci, H Karabörk
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
182016
Boundary constrained voxel segmentation for 3D point clouds using local geometric differences
A Saglam, HB Makineci, NA Baykan, ÖK Baykan
Expert Systems with Applications 157, 113439, 2020
62020
A multi-source data approach for the investigation of land subsidence in the Konya basin, Turkey
F Calo, D Notti, JP Galve, S Abdikan, T Görüm, O Orhan, HB Makineci, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
42018
İnsansız Hava Araçları Lidar Etkileşimi
HB Makineci
Journal of Geomatic Research 1 (1), 19-23, 2016
32016
Accuracy Assessment of DEMs Derived from Multiple SAR Data Using the InSAR Technique
H Karabörk, HB Makineci, O Orhan, P Karakus
Arabian Journal for Science and Engineering 46 (6), 5755-5765, 2021
22021
The Performance Evaluation of Image Matching Techniques within UAV Images
HB Makineci, H Karabörk, A Durdu
Turkish Journal of Geosciences 1 (1), 8-14, 2020
22020
ANN estimation model for photogrammetry-based UAV flight planning optimisation
HB Makineci, H Karabörk, A Durdu
International Journal of Remote Sensing, 1-23, 2021
2021
Clustering-Based Plane Refitting of Non-planar Patches for Voxel-Based 3D Point Cloud Segmentation Using K-Means Clustering.
A Saglam, HB Makineci, ÖK Baykan, NA Baykan
Traitement du Signal 37 (6), 2020
2020
Dissimilarity weighting for graph-based point cloud segmentation using local surface gradients
A SAĞLAM, HB Makineci, ÖK Baykan, N BAYKAN
International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers 8 (4 …, 2020
2020
Comparison of Digital Elevation Models Produced with Photogrammetric Usage of UAV by Geodetic Techniques
HB Makineci, H Karabörk, A Durdu
Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi 2 (2), 58-69, 2020
2020
Fotogrametrik Amaçlı Kamera Kalibrasyonu Yazılımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
HB MAKİNECİ, L KARASAKA, D ŞAHİN
Türkiye Fotogrametri Dergisi 2 (1), 14-21, 2020
2020
Mozaiklenmiş İnsansız Hava Aracı Görüntülerinde Eksik Bölgelerin Exemplar İç Boyaması ile Elde Edilmesi
U ÖZKAYA, HB MAKİNECİ, Ş ÖZTÜRK, O ORHAN
Geomatik 6 (1), 61-68, 2020
2020
INDOOR SURVEYING WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY: A CASE STUDY FOR SIRCALI MASJID
L KARASAKA, H KARABÖRK, B MAKİNECİ, A ONURLU, G İŞLER
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 6, 810-817, 2018
2018
3D Modelling of Geometric Triangle Construction Elements in Indoor Spaces: A Case Study for Tahir and Zühre Masjid
H KARABÖRK, L KARASAKA, B MAKİNECİ, A TANRIVERDİ, B YENER, ...
International Journal of Environment and Geoinformatics 6 (1), 135-138, 2018
2018
Farklı Radar Uydu Verilerinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Araştırması
HB MAKİNECİ, H KARABÖRK
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 2016
2016
Sentinel-1A radar uydu görüntülerinden elde edilen sayısal yükseklik modelinin kalite değerlendirmesi [Evaluation of quality of digital elevation model obtained from sentinel …
HB Makineci
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Harita Mühendisliği Anabilim …, 2016
2016
Bildiri Kitabı
F YILDIZ, H KARABÖRK, M YAKAR, A CEYLAN, E TUŞAT, L KARASAKA, ...
2015
HAVA LİDARI VERİLERİNE UYGULANAN FARKLI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN SAM DOĞRULUĞUNA ETKİSİ
D ARIKAN, F YILDIZ, HB MAKİNECİ
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (2), 377-394, 0
Documentation of Cultural Heritage with Backpack LiDAR Usage on Photogrammetric Purpose
K Erdal, HB Makineci
Turkey Lidar Journal 3 (1), 1-6, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19