Follow
MERYEM FİLİZ BAŞTÜRK
MERYEM FİLİZ BAŞTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketici güven endeksi ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişki: Türkiye örneği
MF Baştürk
Maliye Dergisi 177, 145-159, 2019
242019
Faiz Oranı Kanalının 2001–2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ö Arabacı, MF Baştürk
Anadolu Üniversitesi, 2013
232013
Mülkiyet problemi, dışsallıklar ve coasean çözüm
MF Baştürk
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (1), 143-154, 2014
182014
Türkiye'de Banka Kredi Kanalı: 2001-2008 Dönemi.
Ö ARABACI, MF BAŞTÜRK
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (3), 2013
112013
The Causality Relationship Between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Caucasus and Central Asian Economies With Natural Gas Exporters
MF Baştürk
Economic, Educational, and Touristic Development in Asia, 1-17, 2020
52020
KÜRESEL KRİZ SONRASI GELİŞMİŞ ÜLKE MERKEZ BANKALARININ NEGATİF FAİZ ORANI POLİTİKASI UYGULAMALARI: BİR DEĞERLENDİRME
MF BAŞTÜRK, E ERTÜRK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 289-312, 2018
52018
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ
Ö ARABACI, MF BAŞTÜRK
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (18), 111-131, 2013
52013
Non-standard Monetary Policies Implemented by the European Central Bank after the Financial Crisis
MF BAŞTÜRK
Öneri Dergisi 12 (48), 81-105, 2017
42017
The effects of Coase’s thought on the development of the new institutional economics
MF Baştürk
Sosyoekonomi 24 (29), 11-22, 2016
42016
The Role of Fiscal Dominance on The Effectiveness of Monetary Policy: An Evaluation Of 2002-2012 Period in Turkey
MF BAŞTÜRK
Journal of Management and Economics Research 13 (3), 40-55, 2015
42015
The responses of Greece and Ireland to the crisis
M Filiz Baştürk
Yönetim Bilimleri Dergisi, 2015
32015
G-7 ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ
MF Baştürk
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (42), 1086-1101, 2021
22021
The Role of Banks in Renewable Energy Finance: An Analysis of Turkey
MF Baştürk
Green Finance for Sustainable Global Growth, 219-243, 2019
12019
Turkey's Financial Alignment With the European Green Deal
MF Baştürk
Climate Change, World Consequences, and the Sustainable Development Goals …, 2023
2023
The Impact of Oil Prices on Real Stock Returns: Empirical Research for Turkey
MF Baştürk
Handbook of Research on Stock Market Investment Practices and Portfolio …, 2022
2022
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ
M BAŞTÜRK
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 9-23, 2022
2022
The causal relationship between oil prices and sector indices: An analysis from Turkey
MF BAŞTÜRK
Alanya Akademik Bakış 4 (2), 245-259, 2020
2020
Forward Guidence as a Separate Unconventional Monetary Policy Tool
MF BAŞTÜRK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
2016
Yunanistan ve İrlanda’nın Krize Tepkisi
MF BAŞTÜRK
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 221-239, 2015
2015
Bank Lending Channel In Turkey: 2001-2008 Period
Ö ARABACI, MF BAŞTÜRK
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (3), 567-587, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20