Follow
HALE FATMA ŞIVGIN
HALE FATMA ŞIVGIN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ulusal tarih eğitiminin kimlik gelişimindeki önemi
H ŞIVGIN
Gazi Akademik Bakış, 35-53, 2009
912009
Trablusgarp savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan ilişkileri
H Şıvgın
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989
571989
Mustafa Kemal’in Maraş’ın Kurtuluşu İçin Faaliyetleri
H Şıvgın
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 4 (11), 481-494, 1988
281988
İttihat ve Terakki Politikalarının Balkan İttifaklarını Hızlandırmadaki Rolü
H ŞIVGIN
Gazi Akademik Bakış, 1-16, 2012
232012
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan İttifaklarının Önce Kiliseler ve Çeteler Arasında Başlaması
H ŞIVGIN
Kemal Çiçek vd., C. II, Semih Ofset Matbaası, Ankara, 1999
161999
Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1912 Yıllarında Makedonya
H ŞIVGIN
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013
132013
19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap
H Şıvgın
Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 11 …, 2000
132000
Mustafa Kemal’in ilk savaşı
H Şıvgın
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 4 (10), 187-196, 1987
121987
Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan ilişkileri: Tarblusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bazı belgeler
H Şıvgın
(No Title), 1989
111989
Kiliseler ve mektepler kanunu
H Şıvgın
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 133-146, 2004
102004
Atatürk ve Türk Kadın Hakları
H Şıvgın
Erdem 11 (31), 245-258, 1999
101999
Amerika’nın Trablusgarp’a Askeri Müdahalesi 1801-1805
H Şıvgın
ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze, 93-109, 2013
92013
Trablusgarp Savaşı
H Şıvgın
Türkler Ansiklopedisi, 2002
82002
Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1908 Yıllarında Makedonya-Rumeli Vilayeti Sorunu
H ŞIVGIN
GÜ İkt. ve İd. Bil. Fak. Dergisi 12 (1-2), 1996
71996
Amerika’dan Osmanlı Devleti’ne Ermenilerin Geri Dönüşleri, 1908-1914 Tâbiiyet, Emlâk ve Arazi Meselesi
H Şıvgın, M Günaydın
Gazi Akademik Bakış 8 (16), 1-40, 2015
62015
Ankara Türk Ocağı (kuruluşu ve faaliyetleri)
A İpek
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010
12010
18. YÜZYIL OSMANLI KARA ORDUSUNDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ: FRANSIZ UZMANLARIN TOPÇU ISLAHATLARINDA ROLÜ
H ŞIVGIN, N HAYTA
Memleket Siyaset Yönetim 17 (37), 115-142, 2022
2022
Ermeni Sorununda İki Ayrı Portre: Patrik Horen Aşıkyan ve Patrik Mateos İzmirliyan
H Şıvgın, MB Çeken
Gazi Akademik Bakış 15 (29), 1-18, 2021
2021
Ittihat ve Terakki Politikalarinin Balkan Ittifaklarini Hizlandirmadaki Rolü*/The Role of the Committee of Union and Progress on the Balkan Alliances
H Sivgin
Gazi Akademik Bakis Dergisi 6 (11), 1, 2012
2012
Yayına Başlarken
H ŞIVGIN
Gazi Akademik Bakış, 1-2, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20