Follow
Fatih BEKİRYAZICI
Title
Cited by
Cited by
Year
Interaction of other art fields with landscape architecture
D Dincer, F Bekiryazıcı, S Yilmaz, B Bekci
Peter Lang Publishing, Inc., London, 16-24, 2016
62016
Türkiye’deki Doğal Bitki Türlerinin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanımı
D Dinçer, B Bekçi, F BEKİRYAZICI
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 295-302, 2016
32016
Comparing Urban Parks’ Woody Plant Diversity in Seven Different Locations of Turkey
H Ögçe, E Şatıroğlu, F Bekiryazıcı, D Dinçer
2022
RİZE ŞENYUVA KÖYÜNÜN TURİZM VE REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
F BEKİRYAZICI, E ŞATIROĞLU, B Çemberci
2021
KIRSAL REKREASYON PLANLAMASI KAPSAMINDA AKÇAABAT BALIKLI GÖL ve ÇEVRESİ’NİN TURİZM VE REKREASYONEL POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E ŞATIROĞLU, F BEKİRYAZICI, Ö USTA
2021
Examining the sustainability of urban furnitures and their potential to be a landmark in the scale of Rize city center
FB Deryanur DİNÇER, Banu BEKCİ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2), 2020
2020
TRABZON-KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİNİN MEKÂNSAL KARAKTER PARAMETRELERİ DOĞRULTUSUNDA İRDELENMESİ
Ç BOGENÇ, B BEKCİ, F BEKİRYAZICI
2018
KENTSEL YEŞİL ALANLARIN SAĞLADIĞI EKOSİSTEMİ HİZMETLERİ
F BEKİRYAZICI
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8