Dr. Gulsen Saray
Dr. Gulsen Saray
PhD on science journalism at Gazi University, Ankara
No verified email
TitleCited byYear
Ak Parti Hükûmetlerinin Nükleer Enerji Politikalarının Türk Basınında Tartışılması (2000-2016 Dönemi)
N Güz, G Saray
Bilig Journal of Social Sciences of the Turkic World 79 (Autumn 2016), 129-158, 2016
1*2016
Türk Dilinde Bilimsel Konuların Sadeleştirilmesi
G Saray
https://www.turkkum.org/, 2018
2018
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Küresel Yönetişim Kapsamında Türkiye’de Kalkınma Gazeteciliği
G Saray, T Kofoğlu
http://www.borconference.com, 2018
2018
Bilimin ve Medyanın Gerçekliğinin Karşılaştırılması: Bilim İnsanları ile Gazetecilerin Düşünce ve Eylem Süreçlerinin İncelenmesi
G Saray
http://incsos.org/tr/, 2018
2018
Türkiye'nin Nükleer Enerjiye Geçiş Sürecinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin Türk Basınına Yansıması
N Güz, G Saray
http://incsos.org/tr, 2018
2018
Seçmenin Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Etimesgut Örneği Üzerine Bir İnceleme
N Güz, G Saray
UTES 29-30 Mart 2018, Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu Bildiri …, 2018
2018
Capacity Building In Turkey Within The Scope of The UN And The EU With The Impact of Globalization; Küreselleşmenin Türk Kamu Yönetimine Etkisi İle Birleşmiş Milletler Ve …
G Saray
KAYFOR XI-Public Administration in Afro-Eurasia Regions; TODAIE No: 380, 446-466, 2014
2014
Conceptual Definitions on Cooperative on Cooperative Trading System) Kooperatifçilik üzerine Kavramsal Tanımlar
G Saray
Kooperatif Postası KARINCA, ISSN: 1300-1450 80 (920), 5-8., 2013
2013
A vision of a German Public Administrator and the Formation of International Raiffeisen-Union ) Bir Alman Kamu Yöneticisinin Toplumsal Vizyonu ve Uluslararası Raiffeisen …
G Saray
Kooperatif Postası KARINCA, ISSN: 1300-1450. 80 (921), 17-20, 2013
2013
International Co-operative Alliance) Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)
G Saray
Kooperatif Postası KARINCA, ISSN: 1300-1450. 80 (922), 15-18, 2013
2013
A Thesaurus Trial on Cooperative Trading System;"Kooperatifçilik” üzerine bir Sözlük Çalışması
G Saray
Kooperatif Postası KARINCA, ISSN: 1300-1450 80 (923), 9-11, 2013
2013
Contributions of the Foreigners to the Cooperative Partnership in Turkey) Türkiye’de Kooperatif Ortaklığında Yabancıların Katılımı
G Saray
Kooperatif Postası KARINCA, ISSN: 1300-1450 80 (924), 6-10, 2013
2013
International Sanctions of the Globalization Process and ‘Customized Osmosis Event’ ; Küreselleşmenin Uluslararası Yaptırımları ve Bürokraside Uyarlanmış Ozmos Olayı
G Saray
Kamu Yönetiminde Değişim Ve Güncel Sorunlar, 60. Yılında TODAİE No: 372, 241-287, 2013
2013
Principles of Subsidiarity of European Federalism and Institutionalization of Representation; AB Federalizminde Yerindenlik ve Temsilin Kurumsallaştırılması
AK Gülsen Saray, Anıl Çekiç
KONYA SELÇUK Üni. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 15 (1), 21-41, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14