Takip et
Sibel  Yılmaz Türkmen
Sibel Yılmaz Türkmen
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
S Yılmaz Türkmen, G Çağıl
Maliye Finans Yazıları 26 (95), 59-78, 2012
133*2012
Diversification in banking and its effect on banks’ performance: Evidence from Turkey
SY Turkmen, I Yigit
American international journal of contemporary research 2 (12), 111-119, 2012
1022012
Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu
S Erözel Durbilmez, S Yılmaz Türkmen
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (1), 30-45, 2019
64*2019
YATIRIM HİLELERİ
BT Mengi, SY Türkmen
Öneri Dergisi 10 (39), 31-39, 2013
51*2013
GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA MELEK SERMAYE VE TÜRKİYE UYGULAMASI
G Bingöl, SY Türkmen
Öneri Dergisi 12 (45), 357-373, 2016
332016
Enerji ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye açısından bir uygulama
G Çağıl, SY Türkmen, Ö Çakır
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 161-174, 2013
322013
İMKB'de işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
SY Türkmen
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi; Cilt 31, Sayı 2 (2011); 273-288, 2015
212015
İŞLETME SERMAYESİ UNSURLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST DEMİR ÇELİK METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
SY TÜRKMEN, Y SÖYLEMEZ
Maliye ve Finans Yazıları 33 (111), 11-32, 2019
15*2019
YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ
Y SÖYLEMEZ, SY TÜRKMEN
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 2 (4), 270-284, 2017
132017
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
SY Türkmen
PQDT-Global, 2006
112006
Industry 4.0 and Turkey: A financial perspective
SY Türkmen
Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of …, 2018
92018
UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
A Gündoğdu
72021
Economic factors affecting financial ratios: Real estate investment trusts case on ISE
SY Türkmen, E Demirel
European Journal of Scientific Research 69 (1), 42-51, 2012
62012
Covid‐19 Pandemisinde Borsa İstanbul'a Kote Gıda Sektörü İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
B Bozkır, UE Yıldız, S Yılmaz Türkmen
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 4 (2), 49-57, 2022
32022
Bitcoin Volatilitesinin Analizinde Markov Rejim Değişken Karar Destek Modellerinin Kullanılması, 23
Y Söylemez, SY Türkmen
Uluslararası Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 369-381, 2019
32019
Sustainable and inclusive finance in Turkey
SY Türkmen, G Çağıl
Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services …, 2017
32017
Finansal Kurumlarda Bilgi Yönetimi
Y Yılmaz, S Yılmaz
Uluslararası Finans Sempozyumu 1, 223-232, 2005
32005
THE EFFECT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON PROFITABILITY: BORSA ISTANBUL MANUFACTURING SECTOR CASE
EZ Erdoğan, S Yılmaz Türkmen
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 886-896, 2021
22021
VARANTLAR
SY Türkmen
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2012
22012
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ
S Duman, S Yılmaz Türkmen
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 15 (28), 1-14, 2023
12023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20