Sibel  Yılmaz Türkmen
Sibel Yılmaz Türkmen
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
S Yılmaz Türkmen, G Çağıl
Maliye Finans Yazıları 26 (95), 59-78, 2012
85*2012
İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarinin TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
SY TÜRKMEN, G ÇAĞIL
Maliye ve Finans Yazıları 1 (95), 59-78, 2012
802012
Diversification in banking and its effect on banks’ performance: Evidence from Turkey
S Yılmaz Türkmen, İ Yiğit
662012
Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu
S Erözel Durbilmez, S Yılmaz Türkmen
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (1), 30-45, 2019
22*2019
Yatırım Hileleri
BT Mengi, SY Türkmen
Öneri Dergisi 10 (39), 31-39, 2013
21*2013
İMKB’DE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S TÜRKMEN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 273-288, 2011
19*2011
GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA MELEK SERMAYE VE TÜRKİYE UYGULAMASI
G BİNGÖL, SY TÜRKMEN
Öneri Dergisi 12 (45), 357-373, 2016
162016
Enerji ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye açısından bir uygulama
G ÇAĞIL, SY Türkmen, Ö ÇAKIR
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 161-174, 2013
142013
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
SY Türkmen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006
8*2006
Industry 4.0 and Turkey: A financial perspective
SY Türkmen
Strategic design and innovative thinking in business operations, 273-291, 2018
62018
YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ
Y SÖYLEMEZ, SY TÜRKMEN
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 2 (4), 270-284, 2017
5*2017
Bitcoin Volatilitesinin Analizinde Markov Rejim Değişken Karar Destek Modellerinin Kullanılması, 23
Y Söylemez, SY Türkmen
Uluslararası Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 369-381, 2019
32019
İŞLETME SERMAYESİ UNSURLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST DEMİR ÇELİK METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
SY TÜRKMEN, Y SÖYLEMEZ
Maliye ve Finans Yazıları 33 (111), 11-32, 2019
32019
Economic factors affecting financial ratios: Real estate investment trusts case on ISE
SY Türkmen, E Demirel
European Journal of Scientific Research 69 (1), 42-51, 2012
32012
VARANTLAR
SY Türkmen
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2012
22012
Avrupa Birliği'nde İşletme Birleşme ve Satın Almalarının Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkileri
B Turan, S Yılmaz
7. Ulusal Finans Sempozyumu, 87-107, 2003
22003
Sustainable and Inclusive Finance in Turkey
SY Türkmen, G Çağıl
Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services …, 2017
12017
CSR and Energy Investments in Turkey
SY Türkmen, G Çagil
People, Planet and Profit, 157-180, 2014
12014
Çelik Hurdası Vadeli İşlem Sözleşmeleri
FG EROL, S YILMAZ TÜRKMEN
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (3), 388-405, 2020
2020
Finansal Başarısızlık Öngörüsünde Kullanılan Modeller ve Piyasa Verilerine Dayalı Korelasyon Analizi
Y Söylemez, SY Türkmen
İşletme ve Finans Yazıları - II, 277-296, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20