Fatih Yazıcı
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Tarih Öğretiminin Dünü, Bugünü
A Şimşek, F Yazıcı
TYB Akademi,(Dil, Tarih ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2013
16*2013
Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma
S Yazıcı, F Yazıcı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (10), 649-660, 2010
8*2010
Tarihsellik ve Kuramsallık arasında: 1921 ve 1924 anayasalarında Kuvvetler Birliği/Ayrılığı Tartışması
S Yazıcı, F Yazıcı
Bilig Dergisi, 235-254, 2011
32011
History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)
F Yazıcı, T Yıldırım
Paedagogica Historica 54 (4), 433-446, 2018
22018
Preservice History Teachers’ Attitudes towards Identity Differences
F Yazici
Higher Education Studies 7 (3), 11-24, 2017
22017
Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi
F Yazıcı, T Yıldırım
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
2*2017
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
F Seçgin, F Yazıcı
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 2018
1*2018
SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN 4. SINIF DÜZEYİNDE ETKİLİLİĞİ
F YAZICI, M Gökhan
Turkish History Education Journal 6 (2), 324-342, 2017
12017
Tarih öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve yurtseverlik tutumları arasındaki ilişki
F Yazıcı, A Pamuk, T Yıldırım
Electronic Turkish Studies 11 (9), 947-964, 2016
1*2016
Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları
F YAZICI, Y KABAPINAR
Turkish History Education Journal 4 (2), 38-63, 2015
12015
Teacher Educators’ Perceptions of Terrorism and the Role of Education: A Qualitative Inquiry
MF Alkan
ie: inquiry in education 12 (1), 2, 2020
2020
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
T ÇELİKKAYA, ÇÖ DEMİRBAŞ, T YILDIRIM, H YAKAR
2019
The values predicting patriotism attitudes in Turkey
F Yazıcı
Current Psychology, 1-11, 2019
2019
Preservice History Teachers’ Perceptions of Subject Matter Competency
T Yıldırım, F Yazıcı
Journal of Education and Training Studies 5 (10), 113-122, 2017
2017
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimlik Farklılıklarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
F Yazıcı, F Budak
International Online Journal of Educational Sciences 9 (3), 2017
2017
Preservice history and social studies teachers’ perceptions of outdoor history teaching
T Yildirim, F Yazici
European Journal of Education Studies, 2017
2017
2000’lerde tarih eğitimi (2000-2017)
F Yazıcı
Türkiye'de Tarih Eğitimi, 369-384, 2017
2017
TARİH ALAN YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
T Yıldırım, F Yazıcı
Electronic Turkish Studies 12 (17), 589-604, 2017
2017
Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers' Perceived Self-Efficacy
F Yazıcı, T Yıldırım
European Journal of Educational Research 6 (3), 357-366, 2017
2017
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e hoşgörü: 7. sınıf öğrencilerinin farkındalıkları üzerine bir değerlendirme
F Yazıcı
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 37-56, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20