Follow
İlker Sakınç
İlker Sakınç
Ondokuz Mayis Üniversitesi İşletme Bölümü
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the relationship between financial performance and sport success in European football
İ Sakınç, S Açıkalın, A Soygüden
Editura Universitatii din Pitesti, 2017
442017
The relationship between ownership structure and dividend: An application in Istanbul stock exchange
I Sakinc, S Gungor
Journal of Economics and Development Studies 3 (4), 19-30, 2015
442015
Using grey relational analysis to determine the financial performance of Turkish football clubs
İ Sakinc
Journal of Economics Library 1 (1), 22-33, 2014
402014
Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası gri ilişkisel analiz ile finansal performans analizi
MG Alpay, İ SAKINÇ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
282017
Assessing competition with the Panzar-Rosse model in the Turkish banking sector
S Açıkalın, İ Sakınç
Journal of Economics Bibliography 2 (1), 18-28, 2015
152015
Sermaye sahipliği ve firma değeri ilişkisi
İ Sakinç
152008
Review of stock markets' reaction to COVID-19 news: fresh evidence from Quantile-on-Quantile regression approach
F Çıtak, B Bagci, EE Şahin, S Hoş, İ Sakinc
SSRN Electronic Journal, 2020
122020
A logistic regression analysis to examine factors affecting gender diversity on the boardroom: ISE case
I Sakinc, E Ugurlu
Available at SSRN 4242816, 2013
122013
Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası Gri ilişkisel analiz ile finansal performans analizi
M GÜLEN ALPAY, İ SAKINÇ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
102017
The performance comparison of the participation banks acting in Turkey via grey relations analysis method
İ Sakinç, M Gülen
Journal of Economic and Social Thought 1 (1), 3-14, 2014
72014
COVID-19’un Avrupa Futbol Kulüplerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri: Olay Çalışması Analizi
İ SAKINÇ, S AÇIKALIN
Fiscaoeconomia 6 (2), 783-807, 2022
42022
Doğrudan Yabancı Yatırım Kararlarının Belirleyicileri: Firma Düzeyinde Türkiye Uygulaması
İ Sakınç
Verimlilik Dergisi, 7-25, 2015
4*2015
Zayıf Form Etkinlik ve Kripto Para Piyasası
S Açıkalın, İ Sakınç
Maliye ve Finans Yazıları, 177-196, 2022
32022
Ranking of Turkish Banks According to Capital Adequacy and Profitability Ratios with the VIKOR Method
İ Sakınç, A Süleyman
The International Journal Of Business & Management 3 (4), 329-335, 2015
32015
Ownership Identity and Firm Performance in Manufacturing Companies in Turkey: A Multinomial Logit Model Approach
A UNSAL, E UGURLU, I SAKINC
International Journal of Economics and Finance 1 (2), 23-34, 2009
32009
Analysis of the Working Capital Management Efficiency of the Manufacturing Companies in the Islamic Index
İ SAKINÇ
Hitit İlahiyat Dergisi 20 (3), 107-128, 2021
12021
A Comparison of Working Capital Components of Turkish and Indian Cement Firms
I Sakinc
Annual Spain Business Research Conference, 2015
12015
The Performance Comparison of the Participation Banks Acting In Turkey Grey Relations Analysis Method
I Sakinc, M Gulen
International Conference on Economic Sciences and Business Administration 1 …, 2014
12014
COVID 19 Pandemisinin Küresel İslami ve Geleneksel Endeksler Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
İ SAKINÇ, S AÇIKALIN
Gaziantep University Journal of Social Sciences 21 (3), 1439-1456, 2022
2022
COVID-19'UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ
S Açıkalın, İ Sakınç
Akademik Hassasiyetler 9 (18), 1-26, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20