Gökhan Akçapınar
Gökhan Akçapınar
kyoto-u.ac.jp üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression.
G Akçapınar, E Coşgun, A Altun
EDM, 259-264, 2011
122011
How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments
G Akçapınar
Computers & Education 87, 123-130, 2015
112015
Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students
G Akçapınar, E Coşgun, A Altun
International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC …, 2013
72013
Measuring author contributions to the Mediawiki
G Akçapınar, P Aşkar
IADIS International Conference WWW/Internet, 2009
72009
Investigating Students' Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering
G Akcapınar, A Altun, E Coşgun
Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International …, 2014
52014
Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi
G Akçapınar, A Altun, T Menteş
Eğitim ve Bilim 37 (163), 2012
5*2012
Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment
G Akçapınar, A Altun, P Aşkar
İlköğretim Online 14 (3), 2015
42015
Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs
G Akçapınar
Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning …, 2015
32015
Çevrimiçi öğrenme ortamındaki etkileşim verilerine göre öğrencilerin akademik performanslarının veri madenciliği yaklaşımı ile modellenmesi
G Akçapınar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
32014
PREDICTING STUDENTS'APPROACHES TO LEARNING BASED ON MOODLE LOGS
G Akçapınar
2
Maintaining reading experience continuity across e-book revisions
C Yang, B Flanagan, G Akcapinar, H Ogata
Research and practice in technology enhanced learning 13 (1), 24, 2018
2018
Investigating Video Viewing Behaviors of Students with Different Learning Approaches Using Video Analytics.
G Akcapinar, A Bayazit
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (4), 116-125, 2018
2018
Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
A Bayazıt, G Akçapınar
İlköğretim Online 17 (1), 2018
2018
Einstein's Riddle as a Tool for Profiling Students.
V Özeke, G Akçapınar
International Association for Development of the Information Society, 2016
2016
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ BENZER ÖĞRENCİ GRUPLARININ KÜMELEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
G Akçapınar, A Altun, P Aşkar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (2), 2016
2016
İŞBİRLİKLİ VİKİ ÇALIŞMALARINDA ÖĞRENCİ KATKISININ BELİRLENMESİ İÇİN VERİYE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME MODELİ
G Akçapınar, P Aşkar
BAŞ EDİTÖR, 219, 2014
2014
GOAL: Supporting Learner’s Development of Self-Direction Skills using Health and Learning Data
R MAJUMDAR, YY YANG, H LIb, G AKÇAPINAR, B FLANAGAN, ...
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ FARKLI ÖĞRENCİ PROFİLLERİNİN KÜMELEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
G AKÇAPINAR, A ALTUN, P AŞKAR
Investigating Students’e-Book Reading Patterns with Markov Chains
G AKÇAPINAR, R MAJUMDAR, B FLANAGAN, H OGATA
Öğrencilerin Akademik Performanslarının Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Etkileşim Verilerine Göre Modellenmesi
G Akçapınar, A Altun, P Aşkar
İlköğretim Online 14 (3), 815-824, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20