Gökhan Akçapınar
Gökhan Akçapınar
kyoto-u.ac.jp üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments
G Akçapınar
Computers & Education 87, 123-130, 2015
162015
Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment
G Akçapınar, A Altun, P Aşkar
İlköğretim Online 14 (3), 815-824, 2015
112015
Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression.
G Akçapınar, E Coşgun, A Altun
EDM, 259-264, 2011
112011
Investigating Students' Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering
G Akcapınar, A Altun, E Coşgun
Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International …, 2014
82014
Çevrimiçi öğrenme ortamındaki etkileşim verilerine göre öğrencilerin akademik performanslarının veri madenciliği yaklaşımı ile modellenmesi
G Akçapınar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
72014
Measuring author contributions to the Mediawiki
G Akçapınar, P Aşkar
The IADIS International Conference WWW/Internet, 2009
72009
Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs
G Akçapınar
Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning …, 2015
62015
Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students
G Akçapınar, E Coşgun, A Altun
International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC …, 2013
62013
Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi
G Akçapınar, A Altun, T Menteş
Eğitim ve Bilim 37 (163), 2012
6*2012
Image Recommendation for Informal Vocabulary Learning in a Context-aware Learning Environment
MN HASNINE, K Mouri, B Flanagan, G Akcapinar, N Uosaki, H Ogata
Proceedings of the 26th International Conference on Computer in Education …, 2018
42018
Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Farklı Öğrenci Profillerinin Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi
G Akçapınar, A Altun, P Aşkar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (2), 46-64, 2016
4*2016
Predicting Students’ Approaches to Learning Based on Moodle Logs
G Akçapınar
International Conference on Education and New Learning Technologies …, 2016
32016
Knowledge Map Creation for Modeling Learning Behaviors in Digital Learning Environments
B Flanagan, R Majumdar, G Akçapınar, J Wang, H Ogata
Companion Proceedings of the 9th International Conference on Learning …, 2019
22019
GOAL: A System to Support Learner’s Acquisition of Self Direction Skills
R MAJUMDAR, YY Yang, H Li, G AKÇAPINAR, B FLANAGAN, H OGATA
Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE), 2018
22018
Beyond Learning Analytics: Framework for Technology-Enhanced Evidence-Based Education and Learning
H OGATA, R MAJUMDAR, G AKÇAPINAR, MN HASNINE, B FLANAGAN
22018
Öğrencilerin Stem Eğitimi Tercihlerinin Veri Madenciliği Yaklaşimi ile Tahmin Edilmesi
G Akçapınar, E Coşgun
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 73-88, 2019
12019
Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
A Bayazıt, G Akçapınar
İlköğretim Online 17 (1), 2018
12018
Einstein's Riddle as a Tool for Profiling Students.
V Özeke, G Akçapınar
International Association for Development of the Information Society, 2016
12016
Developing an early-warning system for spotting at-risk students by using eBook interaction logs
G Akçapınar, MN Hasnine, R Majumdar, B Flanagan, H Ogata
Smart Learning Environments 6 (1), 4, 2019
2019
E-book user modelling through learning analytics: the case of learner engagement and reading styles
I Boticki, G Akçapınar, H Ogata
Interactive Learning Environments 27 (5-6), 754-765, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20