Hülya Yıldızlı
Hülya Yıldızlı
İstanbul University-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Öğretmen Kavramı Üzerine Yapılan Metafor Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
H Yıldızlı, T Acar-Erdol, M Baştuğ, K Bayram
Eğitim ve Bilim 43 (193), 1-44, 2018
292018
The effect of self-regulated learning on sixth-grade Turkish students’ mathematics achievements and motivational beliefs
H Yıldızlı, A Saban
Cogent Education 3 (1), 1212456, 2016
252016
Classroom Assessment Practices of Teachers in Turkey
T Acar-Erdol, H Yıldızlı
International Journal of Instruction 11 (3), 587-602, 2018
172018
8. Sınıf Matematik Akademik Başarısını Yordayan Faktörler-TIMSS 2015
MH SARI, S ARIKAN, H YILDIZLI
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (3), 246-265, 2017
13*2017
A meta-synthesis on Turkish metaphor studies of teachers
H Yıldızlı, TA Erdol, M Baştuğ, K Bayram
Egitim ve Bilim 43 (193), 2018
62018
Özdüzenlemeli öğrenmenin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına, tutumlarına ve özdüzenleme becerilerine etkisi
H Yıldızlı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
62015
Turkish Primary School Teachers' Goal Orientations for Teaching.
A Saban, H Yıldızlı
International online Journal of educational sciences 9 (2), 2017
42017
İlköğretim matematik öğretmenlerinin genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları (Ankara ili örneği)
H Yıldızlı
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
42011
STRUCTURAL RELATIONSHIPS AMONG TEACHERS’ GOAL ORIENTATIONS FOR TEACHING, SELF-EFFICACY, BURNOUT, AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING
H Yıldızlı
ERIES Journal 12 (4), 111-125, 2019
3*2019
Öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları, öğretme motivasyonları ve öğrenci başarısı üzerine yapısal eşitlik modellemesi
H Yıldızlı, A Saban, M Baştuğ
Pegem Atıf İndeksi, 209-224, 2016
32016
Determining preservice teachers’ goal orientations for learning through a card-sorting activity
K Bayram, H Yıldızlı, A Saban
International Journal of Learning and Teaching 8 (1), 40-52, 2016
32016
Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları: Nevşehir İli Örneği.
T Acar-Erdol, H Yıldızlı
Ilkogretim Online 17 (4), 2018
22018
Sınıf Öğretmenlerinin Geometrik Cisimlere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi
H Yıldızlı, MH Sarı
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 601-636, 2017
22017
Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Adaptation of Goal Orientations for Teaching Scale into Turkish
H Yıldızlı, A Saban, M Baştuğ
Elementary Education Online 15 (4), 1254-1267, 2016
22016
Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları
TA Erdol, H Yıldızlı
Elementary Education Online 17 (4), 2018
12018
A Case Study on Goal Orientations for Teaching
H Yıldızlı
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 14 (1), 9-27, 2021
2021
The Effects of Software-Aided Mind and Argument Mapping on Learning in Higher Education
H YILDIZLI, İ Şimşek
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (2), 187-201, 2020
2020
Classroom Assessment Practices and Student Goal Orientations in Mathematics Classes
H Yildizli
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 294-323, 2020
2020
Bir Matematik Sınıfında Sınıf İçi Değerlendirme Uygulamaları ve Öğrenci Hedef Yönelimleri
H YILDIZLI
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 294-323, 2020
2020
Teachers’ in-class assessment times and frequencies: Nevşehir province sample
T Acar-Erdol, H Yıldızlı
Ankara University, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20