Takip et
Süleyman Güder
Süleyman Güder
Assist. Prof., İstanbul University
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
2000 Sonrası Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve Orta Doğu Politikası
S Güder, MH Mercan
İnsan & Toplum Dergisi 2 (3), 57-92, 2012
262012
Milliyetçilik Tartışmalarında Tarih ve Geçmişin Rolü: Eric J. Hobsbawm ve Anthony D. Smith’in Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi
S Güder
İnsan ve Toplum 6 (2), 7-26, 2016
102016
Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika
S Güder, M Çemrek, MH Mercan
İlim Kültür Eğitim Vakfı.(4), 2020
52020
Orta Doğu’da İslamcı Siyaset: Değişim Sürecinde Müslüman Kardeşler ve Nahda
MT Kılavuz, MH Mercan, S Güder
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2012
42012
Covid-19’un Uluslararası Sistem ve Türkiye Siyasetine Yansımaları
S Güder
Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, 185-201, 2020
22020
Medeniyet Tartışmaları; Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak (Sempozyum Bildirileri)
S Güder, Y Çolak
Üsküdar, 2013
12013
The Effects of Covid-19 on the International System and Turkish Politics (Book Chapter)
S Güder
The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, 151, 0
1*
Güney Amerika’da Meydan Okuyan Sol Mu?
S Güder
İlem Yıllık, 153-158, 0
1
nsan toplum nsan t
İEDAİ Sahibi, Y Alpaydın, E Asil, S Ceyhan, M Çemrek, Y Çolak, T Eğri, ...
2021
Kurtuluş Teolojisi ve Sol: Oksimoron mu?
S Güder
Yetkin Düşünce 13 (4), 131-142, 2021
2021
Ortadoğu’da Siyaset-Din İlişkisine “Alttan” Bakmak
S Güder
Ortadoğu’da Siyaset ve Din, 189, 2021
2021
Ortadoğu’da Siyaset ve Din
O İrgüren, SE Güder
İLEM Yayınları, 2021
2021
Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş: Hıristiyan ve İslami Perspektifler
S Güder
Büyüyenay Yayınları, 2021
2021
Eşitsizlikle Mücadelede Başka Bir Yol Mümkün (mü?): Brezilya'daki “Topraksızlar” Deneyimini Anlamak.
S Güder
İnsan ve Toplum 10 (4), 471-504, 2020
2020
Another Way to Struggle Against Inequality (Is It Possible?): Understanding the
S GÜDER
INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY 10 (4), 2020
2020
What Awaits Venezuela: A Military Coup or a Civil War?
S Güder
The New Turkey, https://thenewturkey.org/what-awaits-ven, 2019
2019
Batılı ve İslami Kurtuluşçu Siyasal Teolojiler
S Güder
İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ: Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, 385-408, 2018
2018
Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions
F Aksu, HS Ertem
Cambridge Scholars Publishing, 2017
2017
Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises
SG Fuat Aksu
Analyzing Foreign Policy Crises in TurkeyConceptual, Theoretical and …, 2017
2017
Hıristiyan ve İslami kurtuluş teologlarının öze dönüş mücadelesi: Karşılaştırmalı bir analiz
S Güder
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20