Follow
İbrahim KARAHANCI
İbrahim KARAHANCI
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sözcük Birimlerin Üslup Oluşumuna Katkisi I
İ Karahancı
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5 (4), 1731-1747, 2016
152016
ÜSLUP BELİRLEME GİRİŞİMLERİNE DİL VERİLERİ ÜZERİNDEN YAKLAŞMAK.
İ Karahanci
Journal of International Social Research 9 (45), 2016
142016
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II
İ Karahanci
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2), 749-768, 2017
132017
Şarkı Sözlerinden Hareketle Dilde Bağdaşıklık Sorunları
I Karahanci
Journal of Turkish Studies 9 (9), 2014
52014
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DERECELENDİRME KODLAYICISI OLARAK KULLANILAN ARDIL DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE
K Üstünova, H Aydın, İ Karahancı, Nİ Akgün, M Üstünova
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2), 713-725, 2019
42019
Grek harfli Türkçe bir metin: Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum (çevriyazılı metin, dil incelemesi, sözlük)
İ Karahanci
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
42013
Grek Harfli Türkçe Metinler Üzerine Yapılmış Dil Bilgisi Çalışmalarıyla İlgili Açıklamalı Kaynakça Denemesi
I Karahancı
Journal of Turkish Studies 9 (6), 2014
32014
"Sevgili Arsız Ölüm"de İletişim Eylemleri
İ Karahancı
PROF. DR. KERİME ÜSTÜNOVA ARMAĞANI, 569-595, 2022
22022
Grek Harfli Türkçe Metinler Üzerine
İ KARAHANCI
Vll. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, 195-207, 2012
12012
Haldun Taner Tiyatrosunda Hitap İfadeleri
İ KARAHANCI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 54-87, 2023
2023
Sözcüksel ve sözdizimsel tabanlı bir dilbilimsel üslup incelemesi: Zülfü Livaneli’nin “Son Ada” romanı örneğiyle
İ Karahancı
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ORTAK KAVRAM ALANI OLUŞTURAN SÖZCÜKLERİN TANIMLARINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ
İ Karahancı
III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiri Kitapçığı …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12