Ali Kerem İngeç
Title
Cited by
Cited by
Year
Siyasal alanda iyilik ve kötülüğün inşaası: HDP örneği
AK İngeç
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
YAYINCILIK BAĞLAMINDA “İYİ” VE “KÖTÜ” KAVRAMLARI
AK İngeç
İNİF E-Dergi 2 (2), 150-162, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2