Follow
ZEHRA BERNA AYDIN
ZEHRA BERNA AYDIN
Bursa Uludağ Üniversitesi İ. İ. B. F
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal güvenlik reformu sonrası tüketici olarak hastaların hastane seçimi: pazarlama açısından bir alan araştırması
E Özdemir, S Kılıç, ZB Aydın
Uludağ Üniversitesi, 2010
262010
The effect of multiple performance criteria usage on the just in time production and total quality management implementation levels: Findings from Turkey
ZB Aydın, S Tüzüntürk, ME Eryılmaz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008
172008
Measuring trust in an intra-organisational context using social network analysis
N Gursakal, A Oguzlar, ZB Aydin, S Tuzunturk
International Journal of Management and Enterprise Development 6 (4), 494-512, 2009
142009
Demografik özelliklerin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: UÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu Örneği
ZB Aydın, GC Kasap
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 15 (1), 97-118, 2019
112019
İstatistiksel kalite kontrol teknikleri ile otomotiv sektöründe bir uygulama
ZB AYDIN, VSA KARGI
Journal of Management and Economics Research 16 (1), 41-63, 2018
112018
Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Analiz
OP Zuhal Akbelen, Zehra Berna Aydın
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (64), 255-270, 2018
11*2018
Bulanık AHP yönteminin Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Seçiminde Kullanılması:Bursa Örneği
ZBA V.Sinem Kargı
ASOS JOURNAL, 60-74, 2017
11*2017
Vergi afları ve vergilemede adalet algısının vergi uyumuna etkisi: Bursa ili örneği
Z Akbelen, ZB AYDIN
International Journal of Social Inquiry 12 (2), 409-437, 2019
72019
Hurst exponent analysis in Turkish stock market
N Gursakal, ZB Aydin, S Gursakal, S Tuzunturk
International Journal of Sustainable Economy 1 (3), 255-269, 2009
72009
Tam zamanında üretim ve toplam kalite yönetimi ayrımının diskriminant analizi ile incelenmesi
ZB AYDIN
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2), 1-21, 2007
72007
Production of Quality Housing in Urban Transformation in Areas under Disaster Risk: Osmangazi and YJldJrJm, Bursa, Turkey
M TaG, N TaG, ZB AydJn
Urban Studies Research 2014, 2014
62014
Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul
M Yıldırım, C Güler, ZB Aydın
Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2), 1-17, 2017
32017
Faktör analizi yardimiyla performans ölçütlerinin boyutlarinin ortaya konulmasi. 8
ZB Aydın
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi. Malatya: İnönü Üniversitesi, 2007
32007
Vergi Aflarına Yönelik Mükellef Görüşleri ve Sosyo-Ekonomik Faktörlere İlişkin Bir Analiz
ZB AYDIN, Z AKBELEN
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 215-234, 2020
22020
Effectiveness of surveillance cameras in reducing traffic accidents in Bursa
IN Abanoz, ZB Aydin, Z Rong
Journal of management and training for industries 3 (1), 34-45, 2016
12016
İstatistiksel kalite kontrolu ve süreç yeterlilik analizi
ZB Aydın
PQDT-Global, 1996
11996
Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğine İlişkin Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
Z Akbelen, ZB Aydin, H Resber
Business and Economics Research Journal 13 (4), 671-685, 2022
2022
Revealing the Relationship Between Trust, Power, Distributive Fairness, Retributive Fairness, Enforced and Voluntary Tax Compliance with Confirmatory Factor Analysis
ZB AYDIN, Z AKBELEN
Academic Researches and Studies in Sciences, 294, 2022
2022
Determination of Factors Related to the Acceptability of Obesity Tax by Logistic Regression Analysis (Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğine İlişkin Faktörlerin Lojistik …
Z Akbelen, ZB Aydin, H Resber
Business and Economics Research Journal 13 (4), 671-685, 2022
2022
BULANIK AHP YÖNTEMİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİNDE KULLANILMASI: BURSA ÖRNEĞİ
VSA KARGI, ZB AYDIN
The Journal of Academic Social Science 55 (55), 60-74, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20