Follow
ömer ceylan
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Sosyal Siyasetin Oluşumunda Gerhard Kessler
Ö Ceylan
Journal of Social Policy Conferences, 579-600, 2009
52009
3008 Sayılı İş Kanunu’ndan 931 Sayılı İş Kanunu’na: Türkiye’de Bireysel İş Hukukunun Kurumsallaşması
Ö Ceylan
Emek araştırma dergisi, 85-102, 2019
32019
Din ve Sosyal Politika
Ö Ceylan
İdeoloji ve Sosyal Politika, 117-148, 2017
22017
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Grev Hakkı
Ö Ceylan
Mülkiye Dergisi 46 (4), 1212-1238, 2022
12022
Sendika Özgürlüğü Komitesi Kararlarında Grev Hakkı
Ö CEYLAN
Çalışma ve Toplum 5 (75), 2735-2773, 2022
12022
Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri: Varlıkla Yokluk Arası Bir Sosyal Koruma
Ö Ceylan
Emek Araştırma Dergisi 8 (1), 23-43, 2023
2023
Sendika hakkı ve özgürlüğü: ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ve Türk yargı organlarının kararlarına etkisi
Ö Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Salgın Döneminde Fesih Yasağı ve Kod-29 Değişikliği
MO Öztürk, Ö Ceylan
Covid-19 ve Türkiye'de Sosyal Politika, 297-332, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8