Takip et
Cüneyt ÖZ, Assoc. Prof. |  Doç. Dr.
Cüneyt ÖZ, Assoc. Prof. | Doç. Dr.
Dicle Üniversitesi/ Dicle University
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Myra ve Andriake geç Roma dönemi seramikleri
C Öz
Akdeniz Üniversitesi, 2020
162020
Silifke Müzesi'nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
C ÖZ
Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu 04-07 …, 2018
162018
KÜLTÜREL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA ANTİKÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KUTSAL AĞAÇ VEYA HAYAT AĞACI/ SACRED TREE OR TREE OF LIFE FROM ANTIQUITY TO PRESENT IN THE CONTEXT OF CULTURAL CONTINUITY
C Öz
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International …, 2018
14*2018
Silifke Müzesi'nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller Üzerinde Yer Alan Figüratif&Bitkisel Bezeme, Sembol ve Damgalar
C Öz
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (22), 352-371, 2019
8*2019
Myra ve Andriake Geç Roma Dönemi Seramikleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
C Öz
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2020
52020
Andriake'den Roma Dönemi'ne Ait Bir Grup Likya Üretimi Çanak/Leğen (A Group of Lycian Production of Basins Dated to the Roman Period from Andriake)
C Öz
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2021
4*2021
SERAMİK ARKEOMETRİSİ’NDE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI VE YORUMLANMASI: XRF, XRD
ÖZ Cüneyt, Ö Özge
Seramik Araştırmaları Dergisi, 136-153, 2019
42019
Myra'nın Liman Yerleşimi Andriake'de Ele Geçen Geç Roma Dönemi Unguentariumları (Late Roman Unguentaria Uncovered in Myra's Harbor Settlement Andriake), Tarih Araştırmaları …
C Öz
Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD) 41 (71), 59-89, 2022
3*2022
Myra'nın Limanı Andriake'den Bir Grup Roma Dönemi Tavası (A Group of Pans Dated to the Roman Period in Andriake, the Port of Myra)
C Öz
OANNES – Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi 4 (1), 49-75, 2022
32022
Andriake'de Ele Geçen Roma Dönemi Mortarları (Roman Mortars Unearthed on Andriake)
C Öz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 295-314, 2021
3*2021
Andriake Limanı'ndan Koç Başı Saplı Bir Patera/Tagenon (A Patera/Tagenon with a Ram's Head Handle from the Port of Andriake)
C Öz
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 11 (22), 157-168, 2021
3*2021
Myra Tiyatrosu’nda Ele Geçen Hellenistik Dönem Kalıp Yapımı Kabartmalı Kâseler (Mold-Made Relief Bowls from the Hellenistic Period Unearthed in the Myra Theater)
C Öz
Cedrus, 113-138, 2022
22022
KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİ’NDE BULUNAN PİŞMİŞ TOPRAK KANDİLLER (TERRACOTTA OIL-LAMPS İN KONYA KOYUNOĞLU MUSEUM)
N ABAY, C ÖZ
Cedrus VII, 333-344, 2019
2*2019
Andriake'den Oinophoros Cinsi İki Kabartmalı Seramik ve Düşündürdükleri (Oinophoros Type Two Embossed Ceramic from Andriake and Some Thoughts on Them)
C Öz
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 219-234, 2022
1*2022
Antikçağ Tiyatrolarında Akustik Üzerine Bir Değerlendirme
C ÖZ
PHASELIS: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 119-132, 2017
12017
A late roman Ampulla with the depiction of Saint Menas from Andriake Church B
C Öz
Cercetări Arheologice 30 (1), 237-246, 2023
2023
Roma İmparatorluğu'nda Görülen İki Büyük Veba Salgını
C Öz
Uluslar ve Alanlararası Bakışla Salgınlar Tarihi (Eds. A. Namal, M. K. Temel …, 2023
2023
Spindle Whorls Unearthed in Zerzevan Castle and Preliminary Evaluations on Textile Production in the Castle
C Öz
Roman Border Garrison Zerzevan Castle from past to the future, 108-129, 2023
2023
Preliminary evaluations on a group of embossed skyphoi unearthed in blaundos
ÖZ Cüneyt
Anadolu Araştırmaları, 97-118, 2023
2023
Myra ve Andriake Limanı'nda Ele Geçen Pi (Π) Kulplu Kâseler
C Öz
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 667-693, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20