Hüseyin Anılan
Hüseyin Anılan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
PAÜ eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları
AR Erdem, H Anılan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (7), 146-152, 2000
722000
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER
P Girmen, H ANILAN, İ Şentürk, A Öztürk
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 235-244, 2006
462006
Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri
H Anılan, Y Sarıer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (16), 128-141, 2008
422008
Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği
H ANILAN, M Gültekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 1-23, 2006
422006
The problems encountered in designing constructivist learning environments in science education and practical suggestions
MB Acat, H Anilan, SS Anagun
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 9 (2), 2010
372010
Beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisiyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri
H Anılan
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1998
261998
Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği
H ANILAN, G KAYACAN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 74-90, 2015
242015
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
H ANILAN, E Kaynaş
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-147, 2014
242014
Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu anlama
H Anılan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004
212004
Development and validation of a modified Turkish version of the Teacher Constructivist Learning Environment Survey (TCLES)
SS Anagun, H Anilan
Learning Environments Research 16 (2), 169-182, 2013
152013
Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri
H Anılan, Z Kılıç
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (13), 2-48, 2013
142013
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
B Acat, H Anılan, Ş Anagün
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu …, 2007
132007
Öğretmen adaylarının ilköğretim hayat bilgisi programında yer alan becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği)
B Acat, H Anılan, P Girmen, Ş Anagün
Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
132005
Kırsal alanda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenlerinin bakış açısı
H Anilan
112015
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri
B Anılan, H Anılan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 51-64, 2014
112014
Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre Türkçe dil bilgisi öğretiminin değerlendirilmesi
H ANILAN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (5), 1893-1924, 2014
112014
Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu.
H ANILAN, B GENÇ
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (1), 2011
112011
The Turkish adaptation study results of constructivist learning environments scale: Confirmatory factor analysis results
ŞS Anagün, H Anılan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1482-1487, 2010
112010
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
112008
Destekleyici ek metin çalışmalarının kırsal kesim öğrencilerinin kelime kazanım düzeylerine etkisi
H ANILAN, G Berrin, GÖL Derya
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 43-57, 2011
102011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20