Hüseyin Anılan
Hüseyin Anılan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
PAÜ eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları
AR Erdem, H Anılan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (7), 146-152, 2000
782000
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER
P Girmen, H ANILAN, İ Şentürk, A Öztürk
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 235-244, 2006
492006
Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği
H ANILAN, M Gültekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 1-23, 2006
432006
Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programlarının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri
H ANILAN, Y SARIER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 128-141, 2008
412008
The problems encountered in designing constructivist learning environments in science education and practical suggestions
MB Acat, H Anilan, SS Anagun
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 9 (2), 2010
372010
Beşinci Sinif Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi
H ANILAN, E KAYNAŞ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-147, 2014
272014
Beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisiyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri
H Anılan
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1998
251998
Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu anlama
H Anılan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004
212004
Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği
H ANILAN, G KAYACAN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 74-90, 2015
202015
Development and validation of a modified Turkish version of the Teacher Constructivist Learning Environment Survey (TCLES)
SS Anagun, H Anilan
Learning Environments Research 16 (2), 169-182, 2013
162013
Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri
H Anılan, Z Kılıç
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (13), 2-48, 2013
152013
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri
B Anılan, H Anılan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 51-64, 2014
142014
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
B Acat, H Anılan, Ş Anagün
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu …, 2007
132007
TÜRKÇE DERSİNDE ÖĞRENİLEN YENİ SÖZCÜKLERİN YAZILI ANLATIMLARDA KULLANIM DURUMU
H ANILAN, G Berrin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 111-132, 2011
122011
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
122008
The Turkish adaptation study results of constructivist learning environments scale: Confirmatory factor analysis results
ŞS Anagün, H Anılan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1482-1487, 2010
112010
Öğretmen adaylarının kendi mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri
H Anılan, ŞS Anagün
Proceedings of XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 261-268, 2007
112007
Öğretmen adaylarının ilköğretim hayat bilgisi programında yer alan becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği)
B Acat, H Anılan, P Girmen, Ş Anagün
Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
112005
Geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değeri
H Anılan, P Girmen, A Öztürk, MT Koçkar
Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 3-5, 2004
112004
Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre Türkçe dil bilgisi öğretiminin değerlendirilmesi
H ANILAN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (5), 1893-1924, 2014
102014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20