İrem Pamuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Almanya'daki Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Ders Kitaplarıyla Karşılaştırılması
İ Kab
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim/ Sosyal Bilgiler …, 2012
142012
Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi
I Pamuk, A Pamuk
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2), 2016
112016
Almanya'da Kimlik, Aidiyet ve Türkiye Kökenli Öğrenciler
İ Pamuk
42019
Yaşamın İçinden Etkinliklerle Sosyal Bilimler Temelli Derslerin Öğretimi: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Örnekleri
İ Kab, M Açıkalın
Milli Eğitim, 45-62, 2016
2*2016
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘OKUL DENEYİMİ’VE ‘ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI’DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ
K YILMAZ, KAB İrem
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 197-215, 2013
22013
Almanya'da Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Tarihin Kullanımı
İ Pamuk
Turkish History Education Journal 9 (1), 209-231, 2020
12020
Geography Courses in the Identity Construction and Spatial Belonging Development of Turkish-origin Students Living in Germany
I Pamuk, C Öztürk, H Akengin
Review of International Geographical Education Online 9 (1), 63-81, 2019
2019
Geography courses in the identity construction and spatial belonging development of Turkish-origin students living in Germany
H Akengin, I Pamuk
2019
Kant'ın Ahlak ve Karakter Eğitimine Bakışı
İ Pamuk
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (29), 242-252, 2018
2018
Almanya’da Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Ders Kitaplarında Bir Arada Yaşam Kültürünün Sunumu
İ Pamuk, A Pamuk
Tarih Okulu Dergisi 11, 1081-1108, 2018
2018
Rethinking Social Studies and Citizenship in Turkey: An Overview to the 6th International Symposium on Social Studies Education
İ Pamuk, A Pamuk
JSSE-Journal of Social Science Education, 70-73, 2017
2017
Doğa Bilimci Olarak Johann Wolfgang von Goethe
İ Pamuk
Us Atölyesi Felsefe Dergisi, 40-49, 2017
2017
Çok yönlü bir biliminsanı: İlhan Tekeli ve tarih eğitimi
A Pamuk, İ Pamuk
Pegem Atıf İndeksi, 358-367, 2017
2017
Türkiye Kökenli Öğrencilerin Alman Eğitim Sistemine İlişkin Düşünce ve Deneyimleri
HA İrem Pamuk, Cemil Öztürk
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017
2017
Almanya'da Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Ders Kitaplarında Bir Arada Yaşam Kültürünün Sunumu
AP İrem Pamuk
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 100-101, 2017
2017
Almanya'da Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Dersleri Öğretmen Eğitiminde Yeterlilik ve Standartlar
AP İrem Pamuk
Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19-21, 2017
2017
Türkiye Kökenli Öğrencilerin Kimlik İnşasına ve Aidiyet Gelişimine Alman Vatandaşlık Eğitiminin Katkıları
İ Pamuk
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sosyal Bilgiler …, 2017
2017
Sosyal Bilgiler (Toplum Bilimleri Dersi) Öğretim Programı Nasıl Geliştirilir? Berlin ve Brandenburg Eyaletleri Örneği
AP İrem Kab
IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015
2015
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı'nın Sunumu: Egemen Söylem Çanakkale Savaşları'nı Nasıl İnşa Ediyor?
İK Akif Pamuk
IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015
2015
Bilder und Fotos: Atatürk Imam Hatip Mittelschule für Jungen
İ Kab
Politische Bildung in der Türkei, 109-133, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20