Takip et
İlhan KOYUNCU
İlhan KOYUNCU
Associate Professor, Adıyaman University
adiyaman.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The use of exploratory and confirmatory factor analyses: A document analysis
I Koyuncu, A KILIÇ
Egitim Ve Bilim-Education and Science 44 (198), 2019
902019
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanımı: Bir doküman incelemesi
İ Koyuncu, AF Kılıç
Eğitim ve Bilim 44 (198), 2019
792019
Investigating reading literacy in PISA 2018 assessment
İ Koyuncu, T Fırat
International Electronic Journal of Elementary Education 13 (2), 263-275, 2020
702020
Investigating plane geometry problem-solving strategies of prospective mathematics teachers in technology and paper-and-pencil environments
I Koyuncu, D Akyuz, E Cakiroglu
International Journal of Science and Mathematics Education 13, 837-862, 2015
472015
Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10
İ Koyuncu, Ç Haser
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Niğde …, 2012
362012
Ölçek uyarlama çalışmalarının yapı geçerliği açısından incelenmesi
A KILIÇ, İ Koyuncu
Pegem Akademi, 2017
332017
The development of a self-efficacy scale for mathematical modeling competencies
İ Koyuncu, CO Güzeller, D Akyüz
International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) 4 (1), 19-35, 2017
262017
Lise öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal kabul düzeyleri
T FIRAT, İ KOYUNCU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 503-525, 2019
232019
The influence of using plausible values and survey weights on multiple regression and hierarchical linear model parameters
TAT Osman, I Koyuncu, S Gelbal
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (3 …, 2019
162019
Social distance of university students towards individuals with special needs
T Firat, I Koyuncu
International Journal of Disability, Development and Education 69 (1), 61-75, 2022
112022
Statistical power and precision of experimental studies originated in the Republic of Turkey from 2010 to 2020: Current practices and some recommendations
M Bulus, İ Koyuncu
Participatory Educational Research 8 (4), 24-43, 2021
112021
Mantel-Haenszel, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Değişen Madde Fonksiyonu İnceleme Yöntemlerinin Farklı Yazılımlar Kullanılarak Karşılaştırılması.
İ Koyuncu, G Aksu, H Kelecioğlu
Ilkogretim Online 17 (2), 2018
112018
The moderator role of gender and socioeconomic status in the relationship between metacognitive skills and reading scores
I Koyuncu, M Bulus, T Firat
Participatory Educational Research 9 (3), 82-97, 2022
92022
Teknoloji kullanımının ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının düzlem geometrisi problem çözme stratejileri üzerinde incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)
İ Koyuncu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013
72013
TIMSS international benchmarks of eighth graders in mathematics: A correspondence analysis study
İ Koyuncu
International Electronic Journal of Elementary Education 14 (2), 2021
62021
Comparison of Mantel-Haenszel, logistic regression and likelihood ratio methods to evaluate differential item functioning by using different computer software
İ Koyuncu, G Aksu, H Kelecioglu
Elementary Education Online 17 (2), 909-925, 2018
62018
Comparison of Data Mining Classification Algorithms on Educational Data under Different Conditions
İ KOYUNCU, S GELBAL
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 11 (4 …, 2020
52020
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanımı: Bir doküman incelemesi. Eğitim ve Bilim, 44 (198), 361-388
İ Koyuncu, AF Kılıç
52019
Öğrencilerin eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü programlarına kabul durumlarının yordanması
N DOĞAN, İ KOYUNCU, P Gökdemir, M Kahveci
The Journal of Educational Research 2 (2), 2016
52016
Verilerin cok degiskenli istatistiksel analizlere hazirlanmasi
I Koyuncu
Herkes icin Cok Degiskenli Istatistik, 1-56, 2016
52016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20