Takip et
Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ülkemizde alternatif turizm bir dalı olan ekoturizm çeşitlerinin bölgelere göre dağılımı ve uygulama alanları
E Akpınar, Y Bulut
Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 4 (1), 1575-1594, 2010
1772010
Analysis of winter thermal comfort conditions: street scenarios using ENVI-met model
S Yilmaz, EA Külekçi, BE Mutlu, I Sezen
Environmental Science and Pollution Research 28, 63837-63859, 2021
352021
A study on the growth and development of some Gladiolus (Gladiolus L.) varieties planted in different time under the ecological conditions of Erzurum
E Akpinar, Y Bulut
African Journal of Agricultural Research 6 (13), 3143-3148, 2011
272011
PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BAZI SÜS BİTKİLERİNİN TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
H Yılmaz, E Akpınar, H Yılmaz
Turkish Journal of Forestry 7 (1), 82-95, 2009
252009
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ VE YEŞİL ÇATILARDA KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EA Külekçi
ATA planlama ve Tasarım Dergisi 1 (1), 35-53, 2017
222017
Ekoturizm için öneri alanlarıyla Bayburt
I Sezen, S Yılmaz, AE Külekçi
Kahramanmaraş: I. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 26-28, 2011
212011
Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi: Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği
EA Külekçi, İ Sezen
Journal of Architectural Sciences and Applications 3 (1), 66-75, 2018
192018
Kent donatı elemanlarında özgün tasarımların peyzaj ergonomisi yaklaşımıyla irdelenmesi
EA Külekçi
Journal of Architectural Sciences and Applications 3 (2), 89-109, 2018
192018
Erzurum ili Oltu ilçesi ve yakın çevresi ekoturizm potansiyelinin swot analiz yöntemi ile belirlenmesi
E Akpınar Külekçi
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2013
182013
Erzurum ili Oltu ve Olur ilçelerinde en uygun ekoturizm etkinliğinin analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile belirlenmesi
EA Külekçi, Y Bulut
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 (2), 175-189, 2012
172012
Analysis of outdoor thermal comfort and air pollution under the ınfluence of urban morphology in cold-climate cities: Erzurum/Turkey
S Yilmaz, I Sezen, MA Irmak, EA Külekçi
Environmental Science and Pollution Research 28, 64068-64083, 2021
132021
The relationship between the adorability of urban landscapes and their users demographic variables: The case of Edremit, Van/Turkey
F Aşur, E Akpınar Külekçi
Journal of International Environmental Application and Science 15 (1), 2020
112020
Erzurum kentinin kesme çiçek tüketim potansiyelinin belirlenmesi ve çözüm önerileri
Y Bulut, EAH Yılmaz
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 2007 (2), 2007
112007
Erzurum koşullarında dikim zamanlarının bazı glayöl çeşitlerinin çiçeklenme verim ve kalitelerine etkisi
E Akpınar, Y Bulut
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (2), 235-241, 2006
102006
Kent parklarında kullanılan donatı elemanlarının estetik ve fonksiyonel açıdan yeterlilikleri; Erzurum Kenti Örneği
EA Külekci, MA Irmak
Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2), 1144-1155, 2019
92019
The role of women in rural tourism, the sample of Gaziler Village (Bardiz), Erzurum, Turkey
EA Külekçi, I Sezen, Y Bulut
Journal of Food, Agriculture and Environment 10 (2), 1314-1319, 2012
92012
ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1
EA Külekçi
Ata Planlama ve Tasarım Dergisi 2 (2), 35-45, 2018
82018
Erzurum İli İspir İlçesinde ekoturizme yönelik bir talep araştırması ve bölge halkının bu konudaki duyarlılığı
EP KÜLEKÇİ
Journal of the Institute of Science and Technology 6 (3), 125-133, 2016
82016
Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi
İ Sezen, EA Külekçi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (Özel Sayı), 9-20, 2020
72020
Kent içi yol ağaçlarının sonbahar renk etkilerinin görsel kalite analizi: Erzurum kenti örneği
İ Sezen, EA Külekçi, B Keleş
Kent Akademisi 12 (4), 739-751, 2019
72019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20