Follow
Alev Önder
Alev Önder
professor of preschool education, Bahçeşehir University
Verified email at es.bau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaşayarak öğrenme için eğitici drama
A Önder
Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
3072016
Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları
A Önder
Morpa Kültür Yayınları, 2007
2092007
Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri
A Önder
Epsilon Yayıncılık, 2000
2062000
Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire
A Önder, H Gülay
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 508-514, 2009
1832009
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin psikolojik sağlamlığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A Önder, H Gülay
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
1442008
A review on the recent advances in HPLC, UHPLC and UPLC analyses of naturally occurring cannabinoids (2010–2019)
L Nahar, A Onder, SD Sarker
Phytochemical Analysis 31 (4), 413-457, 2020
1372020
Sürdürülebilir gelişim için okulöncesi dönemde çevre eğitimi
H Gülay, A Önder
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 47, 2011
1152011
Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesiâ: İstanbul Arkeoloji Müzesiâ ndeki Marmara Örneklemi
A Önder, O Abacı, I Kamaraj
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 103-117, 2009
1122009
Annelerin kabul red düzeyi ile çocuklarının empati becerisi
A Önder, H Gülay
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 23-30, 2007
1012007
Ailede iletişim:" konuşarak ve dinleyerek anlaşalım
A Önder
Morpa Kültür Yayınları, 2004
892004
Increased oxidative stress is associated with insulin resistance and infertility in polycystic ovary syndrome
A Özer, M Bakacak, H Kıran, Ö Ercan, B Köstü, M Kanat-Pektaş, M Kılınç, ...
Ginekologia Polska 87 (11), 733-738, 2016
792016
Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarının yordayıcı etkisi
HG Ogelman, A Önder, Z Seçer, H Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-152, 2013
722013
İlköğretimde eğitici drama: temel ilkeler, uygulama modelleri ve örnekleri
A Önder
Morpa Kültür Yayınları, 2006
612006
Annelerin tutumlarına göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeyleri
H Gür, A Önder
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 86-104, 2011
582011
5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.
A Önder, H Gülay
International Online Journal of Educational Sciences 2 (1), 2010
542010
Coriander and its phytoconstituents for the beneficial effects
A Önder
Potential of essential oils 165, 2018
532018
Okul öncesi dönemde akran ilişkileri
A Önder
Okul öncesi eğitimde güncel konular, 131-146, 2005
502005
Anticancer activity of natural coumarins for biological targets
A Önder
Studies in natural products chemistry 64, 85-109, 2020
492020
Sürdürülebilir çocuk gelişimi: Okul öncesinde etkinliklerle çevre eğitimi
A Önder, B Özkan
Anı Yayıncılık, 2013
482013
Yaşayarak öğrenme için eğitici drama (9. baskı)
A Önder
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012
472012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20