Follow
Zübeyde Demircioğlu
Zübeyde Demircioğlu
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet kullanımının toplumsal ilişkilerin dönüşümü üzerine etkileri
Z Demircioğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (52), 621-627, 2017
62017
Eskişehir'de kadın girişimciliği üzerine sosyolojik bir araştırma
Z Demircioğlu
PQDT-Global, 2011
62011
Endüstri 5.0’a doğru: zeki otonom sistemlerde etik ve ahlaki sorumluluklar
P CANBAY, Z DEMİRCİOĞLU
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 12 (45), 106-123, 2021
42021
Girişimcilik Kadınlar İçin Bir Sosyal Hareketlilik Aracı Olabilir Mi?: Eskişehir’de Kendi İşini Kuran Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme
Z Demircioğlu
Sosyoloji Konferanslari, 143, 2016
32016
Türkiye'de sosyolojinin doğuşu: düşünce çevreleri ve ilişkiler
Z Demircioğlu
Nobel, 2021
2021
Pandemic in the Era of Liquid Modernity
Z Demircioğlu
Academia Letters, 2, 2021
2021
Toward Industry 5.0: Ethical and Moral Responsibilities in Intelligent Autonomous Systems
P CANBAY, Z DEMİRCİOĞLU
AJIT-e 12 (45), 106, 2021
2021
Mobilite: Mekânsal Hareketlilik, Devingenlik, Akışkanlık
A Süar, A Uyduranoğlu, B Ersöz, B Tüm, B Hatiboğlu-Kısat, C Özdemir, ...
2021
Türkiye'de Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu: Düşünürler, Düşünce Çevreleri ve İlişkiler
Z DEMİRCİOĞLU
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 60 (2), 653-671, 2020
2020
Sosyolojiye Çağrı: Hümanist Bir Perspektif
Z Demircioğlu
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 525-528, 2020
2020
İNTERNET KULLANIMININ TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ.
Z DEMİRCİOĞLU
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
2017
GIRIŞIMCILIK KADINLAR İÇIN BIR SOSYAL HAREKETLILIK ARACI OLABILIR MI?: ESKIŞEHIR’DE KENDI İŞINI KURAN KADINLAR ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME.
Z DEMİRCİOĞLU
Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari, 2016
2016
IS ENTREPRENEURSHIP AN INSTRUMENT OF SOCIAL MOBILITY FOR WOMEN?: AN ASSESSMENT OF WOMEN ENTREPRENEURS IN ESKISEHIR
Z DEMİRCİOĞLU
Istanbul Journal of Sociological Studies, 143-166, 2016
2016
PANDEMİ SÜRECINDE BİLIMİ ANLAMLANDIRMAK: BİLİMİN SOSYAL KARAKTERİ VE BİLİM TOPLULUĞUNUN DOĞASI
Z DEMİRCİOĞLU
Habitus Toplumbilim Dergisi 3 (3), 1-18, 0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
Z DEMİRCİOĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15