Takip et
Hacer Tokyürek
Hacer Tokyürek
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eski uygur türkçesinde budizm ve manihaizm terimleri
H Tokyürek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
952019
Altun Yaruk Sudur IV. tegzinç:(karşılaştırmalı metin yayını)
H Tokyürek
(No Title), 2018
672018
Eski Uygurcada hayvan adları ve bunların kullanım alanları
H Tokyürek
Türklük bilimi araştırmaları, 221-281, 2013
642013
Eski Uygur Türkçesinde ‘Ölüm’Kavramı İle İlgili İfadeler
H Tokyürek
Biliğ, Yaz, 169-198, 2009
412009
Eski Türkçeden günümüze eksiz ad tamlaması meselesi
HTÇ PEKACAR
Dil Araştırmaları 15 (15), 9-38, 2014
232014
ESKİ UYGURCADA ĀYURVEDA TIBBI VE BEŞ UNSUR
H Tokyürek
Journal of Turkology 24 (2), 235-260, 2014
202014
Eski Uygurca Metinlere Göre Budizmin Manihaizme Etkisi
H Tokyürek
Turkish Studies 7 (4), 2889-2906, 2012
192012
ESKİ UYGUR BUDİST METİNLERİNDE ŞEYTAN, YILAN, KADIN İLİŞKİSİ
H Tokyürek
Journal of Turkology 26 (1), 301-310, 2016
162016
Eski Türkçede (VIII. yy.-XII. yy.) Yardımcı Fiiller
H Tokyürek
Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış …, 2005
132005
RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ
H Tokyürek
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 61 (1), 119-130, 2013
122013
Eski Uygur Türkçesinde “Köŋül” Sözü
H Tokyürek
bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler 2 (66), 247-272, 2013
92013
Eski Uygur Metinlerinde Fizyoloji ve Maṇḍala
H Tokyürek
Dil Araştırmaları 12 (22), 27-46, 2018
72018
Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç
H Tokyürek
Kayseri, Laçin, 2015
72015
Eski Uygur Türkçesinde Tanrısal İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
H Tokyürek
Kimlik 1, 1-386, 2021
62021
Eski Uygur Türkçesinde Mani, Cintamani
H Tokyürek
Ahmet Caferoğlu Armağanı, 499-514, 2019
6*2019
BUDİST UYGUR METİNLERİNDE MANDAL KILMAK TÖRENİ ÜZERİNE
H Tokyürek
Journal of Turkology 28 (1), 163-178, 2018
62018
Eski Uygurca dini terimlerde yabancı dillerin gramatikal etkisi var mıdır
H Tokyürek
VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30, 541-554, 2013
62013
Eski Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde Kahramanın Yolculuğu
H Tokyürek
International Journal of Old Uyghur Studies 3 (2), 177-216, 2021
52021
Budist Uygur Metinlerinde ‘teŋri’Sözü
H Tokyürek
Dil Araştırmaları 11 (21), 79-89, 2017
52017
Eski Uygurca Sayı Sisteminde Takı Ve Artokı Sözleri Üzerine
H Tokyürek
Türkbilig, 1-12, 2014
52014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20