Sinan Uğraş
Sinan Uğraş
Çanakkale 18 Mart üniversitesi
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor?
S UĞRAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-16, 2018
102018
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin yeterliliği hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi
S Uğraş
İnönü Üniversitesi, 2013
102013
Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili görüşleri
G Özen, M Güllü, S Uğraş
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 24-37, 2016
92016
Eğitsel Oyunlar
G Özen, S Timurkaan, M Güllü, HS Timurkaan, F Meriç, S Uğraş, Ç Çelik
92012
Spor ve Beslenme
HS Timurkaan, TS Akçınar, F Meriç, S Uğraş, D Çoban Çelik
8*2016
ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDEKİ MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (PDF) ORTAOKUL …
S Uğraş, M Güllü
Tarih Okulu Dergisi 44, 583-599, 2020
72020
Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programindaki Kazanimlarin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
S Uğraş, H Aral
Journal of Global Sport and Education Research 1 (1), 33-46, 2018
72018
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri
S Uğraş, M Güllü
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 57-65, 2019
62019
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
S Uğraş, M Güllü, MA Yücekaya
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (1), 242-259, 2019
62019
Beden Eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki etik ve mesleki motivasyon durumlarının değerlendirilmesi
S Uğraş
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
62018
Investigation of relationship between attitude to physical education course and school belonging
S Uğraş, G Özen
Pedagogy of Physical Culture and Sports 24 (1), 2020
52020
Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
S Uğraş, Ş Serbes
Journal of Global Sport and Education Research 2 (2), 1-10, 2019
52019
Ortaokulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki düşünceleri
S Uğraş, M Güllü, E Eroğlu, Ö Gökmen
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 8-20, 2017
52017
İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ
M GÜLLÜ, C ARSLAN, İ GÖRGÜT, S UĞRAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (Özel), 134-141, 2011
32011
The relationship between college athletes' health literacy and COVID-19 anxiety levels
S Uğraş, AE Sağın, Ö Karabulut, G Özen
Physical education of students 25 (1), 36-42, 2021
22021
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AGAINST EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES AND LEVELS OF ATTACHMENT TO SCHOOL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH STRUCTURAL EQUATION …
E AYKORA, S UĞRAŞ
International Journal of Eurasian Education and Culture, 5 (9), 561-592, 2020
22020
Why Do Physical Education Teachers Give High Grades?
S Uğraş, AE Sağın
Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (4), 256-269, 2019
22019
EXAMINING TEACHING MOTIVATIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
S UĞRAŞ, G ÖZEN
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 4 …, 2019
22019
Beden Egitimi Zumre Ogretmenlerinin Isbirligi Duzeyinin Belirlenmesi: Bir Karma Yontem Arastirmasi
AE Sagin, M Gullu, S Ugras
Mediterranean Journal of Educational Research 14 (32), 369-388, 2020
12020
Beden eğitimi derslerindeki spor yaralanmaları ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri
S Uğraş, T AKBUĞA
Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 2 (2), 11-26, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20