Follow
Sinan Uğraş
Sinan Uğraş
Çanakkale 18 Mart üniversitesi
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili görüşleri
G Özen, M Güllü, S Uğraş
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 24-37, 2016
202016
Eğitsel Oyunlar
G Özen, S Timurkaan, M Güllü, HS Timurkaan, F Meriç, S Uğraş, Ç Çelik
202012
Physical Education and Sports Lesson in Distance Education: Content Analysis of Videos on Youtube
MA Yücekaya, AE Sagin, S Ugras
International Journal of Educational Research and Innovation, 533-551, 2021
182021
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
S Uğraş, M Güllü, MA Yücekaya
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (1), 242-259, 2019
182019
Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor?
S UĞRAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-16, 2018
182018
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin yeterliliği hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi
S Uğraş
İnönü Üniversitesi, 2013
172013
Spor ve Beslenme
HS Timurkaan, TS Akçınar, F Meriç, S Uğraş, D Çoban Çelik
16*2016
Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programindaki Kazanimlarin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
S Uğraş, H Aral
Journal of Global Sport and Education Research 1 (1), 33-46, 2018
152018
Validity and Reliability Study of the Sports Sciences Students ‘job Finding Anxiety Scale
M Aslan, S Uğraş
International Journal of Eurasian Education and Culture 6 (13), 1143-1170, 2021
132021
The relationship between college athletes' health literacy and COVID-19 anxiety levels
GÖ Sinan Uğraş, Ahmet E Sağın, Ömer Karabulut
Physical education of students 25 (1), 36-42, 2021
122021
ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDEKİ MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (PDF) ORTAOKUL …
S Uğraş, M Güllü
Tarih Okulu Dergisi 44, 583-599, 2020
112020
Beden Eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki etik ve mesleki motivasyon durumlarının değerlendirilmesi
S Uğraş
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
112018
Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
S Uğraş, Ş Serbes
Journal of Global Sport and Education Research 2 (2), 1-10, 2019
102019
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri
S Uğraş, M Güllü
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 57-65, 2019
102019
Ortaokulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki düşünceleri
S Uğraş, M Güllü, E Eroğlu, Ö Gökmen
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 8-20, 2017
102017
İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ
M GÜLLÜ, C ARSLAN, İ GÖRGÜT, S UĞRAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (Özel), 134-141, 2011
72011
Investigation of relationship between attitude to physical education course and school belonging
S Uğraş, G Özen
Pedagogy of physical culture and sports 24 (1), 48-53, 2020
62020
Eğitsel Oyunlar (1. Baskı)
G Özen, S Timurkan, M Güllü, S Timurkan, F Meriç, S Uğraş, ...
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2012
62012
COVID-19 sürecinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma öz yeterliliklerinin incelenmesi
MA KESKİN, S UĞRAŞ
Eurasian Research in Sport Science 7 (2), 69-89, 2022
52022
The role of sports in school belonging of Syrian refugee students in Turkey
AE Sağın, MA Yücekaya, S Uğraş, C Temel
International Journal of Educational Research 13 (2), 1-17, 2022
52022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20