Follow
Coşkun DOĞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
The importance of multiculturalism in community interpreting
C Doğan
International Journal of Business, Humanities and Technology 7 (2), 72-77, 2017
162017
Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’ye Ekonomik Açıdan Etkileri
C Doğan
Tarih Okulu Dergisi 10 (31), 315-329, 2017
92017
Edirne özelinde düzensiz göçmenlerin tercümanlık boyutunda sorunları ve çözümünde toplum tercümanlığının rolü
C Doğan
PQDT-Global, 2017
72017
Göç, Çokkültürlülük ve Toplumsal Uyum.
B KESKİNEL, C DOĞAN
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 6 (2), 2020
62020
Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya
C DOĞAN
62020
Yeşilce Örneğinden Hareketle, Yerelden Genele Göç Olgusu
C Doğan, Y Aydın
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 115-123, 2021
52021
Sözcüklerin Rotası” edebiyat festivali: katılımcılarının festivale dair kalite ve değer algıları
D Ginigen, U Balcı
Ed. Muharrem Tsosun ve Coşkun Doğan. Kültürlerarasılık ve Dil, Çanakkale …, 2023
32023
Translation as a human action
C Doğan
European Journal of Foreign Language Teaching 5 (3), 2021
32021
Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası
C DOĞAN
ISLET 2017, 3. International Symposium on Language Education and Teaching, 2017
32017
Kültür Olgusunun Temel Kavramları
C Doğan
Kültürlerarası Araştırmalar, 49- 74, 2021
22021
Göç ve Göçmen Kavramlarından Hareketle, Bulgaristan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılan Kitlesel Göçler
HE KANAR, C DOĞAN
22020
Kültürel olguların masallarda aktarımı ve çevirinin önemi
C Doğan
Çocuk ve gençlik yazınında çokkültürcülük içinde (ss. 29-36). Edirne: Trakya …, 2019
22019
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKTE TOPLUM TERCÜMANLIĞININ ÖNEMİ
C DOĞAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 57-68, 2017
22017
Coşkun.“
BD Keski̇nel
Göç, Çokkültürlülük ve Toplumsal Uyum”. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler …, 0
2
Distance Education Problems in Foreign Language Education during the Pandemic Period.
DY Ergin, H Asutay, C Dogan
Open Journal for Educational Research 6 (1), 43-56, 2022
12022
İçme ve Kullanma Suyu Üzerine Bir İnceleme: Yeşilce Örneği.
C DOĞAN, M ARICAN, Ö ERARTSIN
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 8 (1), 2022
12022
Kadının Toplumsal Cinsiyet Açısından Kazanımları ve Köy Enstitüleri
A TOSUN, C DOĞAN
12021
Edirne Örneğinden Hareketle Hıdırellez Geleneği.
HE KANAR, C DOĞAN
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 6 (1), 2020
12020
Çokkültürlülük ve Göç İlişkisi
D Coşkun
V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series …, 2017
12017
Trakya Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitiminde Dijital Medya Kullanımına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi
CD Çağlayan Karaoğlu Bircan
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 36-44, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20