Follow
Mehmet BEKDEMIR
Mehmet BEKDEMIR
Professor of Mathematics Education, EBYU / Matematik Eğitimi Profesörü, Erzincan Binalı Yıldırım
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The pre-service teachers’ mathematics anxiety related to depth of negative experiences in mathematics classroom while they were students
M Bekdemir
Educational studies in mathematics 75 (3), 311-328, 2010
4642010
Matematik Eğitimin Gerekliliği ve Önemi
A Isık, M BEKDEMiR
239*2008
Revize edilmiş Bloom Taksonomisi ve Cebir öğrenme alani örneğinde uygulamasi
M Bekdemir, Y Selim
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 185-196, 2008
1412008
The causes of mathematics anxiety in elementary preservice teachers and proposals for decreasing mathematics anxiety (The example of faculty of Erzincan education)
M Bekdemir
Journal of Education Faculty 9 (2), 131-144, 2007
122*2007
Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları.
M Bekdemir, A Işik, Y Çıkılı
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
832004
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN VE BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M Bekdemir
Erzincan University Journal of Science and Technology 2 (2), 169-189, 2014
742014
İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)'nin geliştirilmesi
M BEKDEMİR, M DURAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 89-115, 2012
67*2012
GÖRSEL MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK ALGISIYLA GÖRSEL MATEMATİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M DURAN, M BEKDEMİR
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 3 (3), 27-40, 2013
58*2013
Evaluation of conceptual knowledge and procedural knowledge on algebra area of elementary school students
M Bekdemir, A IŞIK
EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 7 (28), 2007
43*2007
EVALUATION OF ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS'CONCEPTUAL AND PROCEDURAL KNOWLEDGE ON CIRCLE AND DISC
M Bekdemir
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2012
38*2012
Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları
M OKUR, HH BAHAR, L AKGÜN, M BEKDEMİR
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi; Sayı: 153, 2011
372011
Öğretmen adayların matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri
M Bekdemir, VA Sanalan, M Okur, O Kanbolat, F Baş, MÖ Sağırlı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 155-168, 2013
332013
Matematiğin doğası ve eğitimdeki yeri
A Işık, M Bekdemir
Çağdaş Eğitim Dergisi 245 (9), 19-22, 1998
331998
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Örüntüler Konusundaki Matematiksel Dil Becerileri
Z ÇAKMAK, M BEKDEMİR, F BAŞ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 204-223, 2014
30*2014
The metacognitive awarenesses of preservice secondary school mathematics teachers, beliefs, attitudes on problem solving, and relationship between them
F Baş, MÖ Sağırlı, M Bekdemir
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2), 464-482, 2016
28*2016
The prediction of the levels of mathematics achievement and anxiety of the social sciences and primary education students to their geography achievement
M Bekdemir, A Başıbüyük
Gazi Egitim Fakultesi Dergisi 31 (2), 459–477, 2011
25*2011
The effects of 2005 elementary mathematics education curriculum on the elementary seventh grade students’ conceptual and procedural knowledge and skills
M Bekdemir, M Okur, S Gelen
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 130-148, 2010
25*2010
Yığılma Noktası Kavramı ve Kullanımı.
Ö Faruk Çetin, A Dane, M Bekdemir
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2012
20*2012
2005-İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Bekdemir, M Okur, N Kasar
Erzincan University Journal of Science and Technology 4 (1), 1-22, 2014
182014
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Bölümleri, Sınıf Düzeyleri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
MÖ SAĞIRLI, F BAŞ, M BEKDEMİR
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (29), 1-22, 2020
142020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20