Ahmet Durgutlu
Ahmet Durgutlu
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Examination of copper/stainless steel joints formed by explosive welding
A Durgutlu, B Gülenç, F Findik
Materials & design 26 (6), 497-507, 2005
2992005
Experimental investigation of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas on TIG welding of austenitic stainless steel
A Durgutlu
Materials & design 25 (1), 19-23, 2004
1622004
Investigation of effect of the stand-off distance on interface characteristics of explosively welded copper and stainless steel
A Durgutlu, H Okuyucu, B Gulenc
Materials & Design 29 (7), 1480-1484, 2008
1282008
Experimental study of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas in MIG welding of austenitic stainless steel
B Gülenç, K Develi, N Kahraman, A Durgutlu
International Journal of Hydrogen Energy 30 (13-14), 1475-1481, 2005
682005
Production of wire reinforced composite materials through explosive welding
B Gülenç, Y Kaya, A Durgutlu, İT Gülenç, MS Yıldırım, N Kahraman
Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 (1), 1-8, 2016
332016
An investigation into the effect of welding current on the plasma arc welding of pure titanium
N Kahraman, M Taskin, B Gulenc, A Durgutlu
Kovove Mater 48 (3), 179-184, 2010
192010
A novel approach to diffusion bonding of copper to stainless steel
Y Kaya, N Kahraman, A Durgutlu, B Gülenç
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of …, 2012
172012
Tozaltı ark kaynağı ile kaynaklanan düşük karbonlu çeliklerde serbest tel uzunluğunun mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması
N KAHRAMAN, B GÜLENÇ, A DURGUTLU
17*2005
Exploring the weldability of powder metal parts
A Kurt, H Ates, A Durgutlu, K Karacif
Welding journal 83 (12), 34-37, 2004
162004
Ark kaynağında kaynak hızının nüfuziyete ve mikroyapıya etkisi
A DURGUTLU, B GÜLENÇ, K TÜLBENTÇİ
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 23 (4), 251-259, 1999
161999
Investigation of the microstructural, mechanical and corrosion properties of grade a ship steel-duplex stainless steel composites produced via explosive welding
Y Kaya, N Kahraman, A Durgutlu, B Gülenç
Metallurgical and Materials Transactions A 48 (8), 3721-3733, 2017
142017
The effect of welding speed on the microstructure and penetration in arc welding
A Durgutlu, B GÜLENÇ, K TÜLBENTÇİ
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 23 (4), 251-260, 1999
131999
316L paslanmaz çeliğin TIG kaynağında koruyucu argon gazına hidrojen ilavesinin kaynak bölgesi tane morfolojisine etkilerinin araştırılması
N Kahraman, A Durgutlu, B Gülenç
Politeknik Dergisi 7 (3), 223-228, 2004
112004
Tozaltı ark kaynağı ile birleştirilen farklı kalınlıktaki Grade A gemi saclarının mekanik özelliklerinin araştırılması
Y KAYA, N KAHRAMAN, A DURGUTLU, B GÜLENÇ
102010
Effect of argon-hydrogen mixture on the microstructure and mechanical properties of aluminum on TIG welding
A Durgutlu
JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI 10 (3), 271-276, 2007
92007
Al-Si alaşımının TIG kaynağında darbeli akımın mikroyapı, sertlik, eğme ve çekme dayanımına etkisi
A DURGUTLU, N KAHRAMAN, B GÜLENÇ
Politeknik Dergisi 11 (4), 339-344, 2008
82008
Tozaltı ark kaynağında kaynak tozunun mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi
A DURGUTLU, N KAHRAMAN, B GÜLENÇ
82002
Ark kaynağı yöntemlerinde kaynak hızının mikroyapı ve nüfuziyete etkisinin incelenmesi
A Durgutlu
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiisu, Ankara, 1997
81997
Bakir Ve Çelik Levhalarin Örtülü Elektrod Ve Tig Kaynak Yöntemleri İle Birleştirilmesi Ve Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi
A Durgutlu, N Kahraman, B Gülenç
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 20 (2), 2005
72005
Patlama Kaynağıyla Paslanmaz Çelik Bakır Levhaların Kaynaklanabilirliği ve Patlayıcı Oranının Birleşme Arayüzeyine Etkisi
A DURGUTLU, B GÜLENÇ
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20